Aktuální knihy

Horolezectví, Vladimír Procházka st. a kolektiv, Olympia, 1990

246 str., rozměry 24 × 17 cm;

Už více jak 10 let staré vydání, bohužel nelze téměř nikde koupit, leda občas v antikvariátu. Klasická učebnice horolezectví, v češtině jedna z nejobsáhlejších publikací na toto téma. Problematika je podrobně zpracována, od úplných základů pro nováčky, až po náročné informace pro pokročilé horolezce. Ilustrace jsou buď černobílé kresby, nebo černobílé fotografie, velmi dobře přehledné. Jestli se chcete horolezectví naučit, tak se po této knize shánějte. Pro řadu lidí je to stále důležitá kniha, vzor se kterým jsou porovnávány všechny další horolezecké učebnice.

Obsah:

 • Lidé a hory, str. 7 – 33
 • Co je horolezectví?
 • Horolezectví – zdroj radosti
 • Horolezecké názvosloví
 • Druhy horolezectví
 • Lezení v nevelehorském terénu
 • Lezení ve středních velehorách
 • Lezení ve vysokých velehorách
 • Skialpinismus
 • Pravidla sportovního lezení
 • AF systém
 • RK systém
 • RP systém
 • OS systém
 • Obtížnost a klasifikace výstupů
 • Klasifikace v alpských zemích
 • Klasifikace UIAA
 • Znaky jednotlivých stupňů
 • Odlišné klasifikace než UIAA
 • Z historie horolezectví
 • Vývoj českého a slovenského horolezectví
 • Horolezecká technika, str. 44 – 186
 • Vybavení horolezce
 • Výstroj
 • Oblečení a obuv
 • Bivakovací potřeby
 • Ostatní vybavení
 • Výzbroj
 • Horolezecké lano
 • Úvazy, smyčky a ostatní provazová výzbroj
 • Vklíněnce
 • Skoby
 • Karabiny
 • Výzbroj pro led a sníh
 • Další pomůcky
 • Technika volného lezení
 • Stěny
 • Komíny
 • Spáry
 • Hřebeny, zářezy, žleby, pilíře
 • Pravidla volného lezení
 • Geologické podmínky podmiňující techniku lezení
 • Sestup
 • Slanění
 • Technika zajišťování ve skále
 • Postup družstva
 • Navazování na lano
 • Horolezecké uzly
 • Zajišťovací systém
 • Zajištění na stanovišti
 • Postupové jištění
 • Zajišťování smyčkami
 • Zajišťování vklíněnci
 • Zajišťování skobami
 • Použití karabin
 • Lezení s umělými pomůckami
 • Zatížení zajišťovacích prostředků při pádu
 • Technika jištění na stanovišti
 • Teorie jištění
 • Metody dynamického jištění
 • Činnost družstva po pádu horolezce
 • Postup na sněhu a ledu
 • Sníh
 • Led
 • Lezení v ledu
 • Technika zajišťování na sněhu a ledu
 • Údolní ledovec
 • Sněhové svahy
 • Ledové stěny
 • Zimní horolezectví
 • Noc v horách
 • Orientace v horách
 • Mapa
 • Buzola
 • Určení výšky pomocí mapy a výškoměru
 • Nebezpečí hor, str. 189 – 196
 • Terén – jeho strmost, lámavost, kluzkost
 • Změny počasí
 • Déšť a padání sněhu
 • Mlha
 • Vítr
 • Bouře
 • Sluneční záření
 • Sněhové laviny
 • Kdy vzniká lavina
 • Sklon a členitost terénu
 • Počasí
 • Struktura a uložení sněhu
 • Druhy lavin
 • Pohyb v ohroženém území
 • Činnost v lavině
 • Záchranné práce
 • Příprava horolezce, str. 197 – 218
 • Zdravověda pro horolezce, str. 222 – 242
 • Zdravotní význam horolezectví
 • Hygiena v horách
 • První pomoc v horách
 • První pomoc při horolezeckých úrazech
 • Lékárnička horolezce
 • Transport zraněného

Horolezectvo – učebnica pre školenie cvičitělov, Marián Šajnoha a kolektív, Šport, 1990

290 str., rozměry 21 × 15 cm;

Kniha není psána v češtině, ale ve slovenštině. Velmi dobrá kniha, která je ale určena pro již pokročilejší horolezce. Úplný začátečník nemusí všechny zde uvedené informace ihned chápat. Byla psána, jak vypovídá její podtitul, pro instruktory horolezectví. Kreslené ilustrace jsou kvalitní a přehledné, za to černobílé fotografie jsou na nižší úrovni, nicméně co mají ukazovat, je na nich naštěstí k rozeznání. Informace v knize jsou na vysoké úrovni a mnohdy i velmi podrobné. Jestliže se chcete horolezectvím zabývat zcela vážně a trvale, například máte-li ambice se i stát instruktorem horolezectví, musíte tuto knihu mít přečtenou. Jen těžko lze tvrdit: „vyznám se v horolezecké problematice“, a přitom nemít přečteného Šajnohu.

Obsah:

 • Obsah a druhy horolezectva
 • Telesná príprava
 • Horolezecký materiál
 • Technika lezenia v skale a lade
 • Technika istenia a zaisťovania
 • Metodika nácviku v horolezectve
 • Technika improvizovaných záchranných akcií
 • Klasifikácia ťažkostí lezenia a popis horolezeckých výstupov
 • Zdravotnická problematika horolezectva

Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu, Pit Schubert, DAV – freytag & berndt, 2.české vydání r. 2000

271 str., rozměry 23,5 × 16,5 cm;

Velmi dobrá, poučná kniha o nehodách vzniklých při provozování horolezectví. Je ale zaměřena na lidi, kteří už základy horolezectví ovládají, a jsou tak říkajíc “v obraze”. Pro ty je kniha neocenitelnou poradnou čeho se při horolezectví vyvarovat. Jednotlivá témata jsou podrobně zpracována. Často je vybrána jedna modelová nehoda, která je podrobně rozebrána, vysvětleny její příčiny, průběh nehody, následky. Následuje statistický přehled dalších podobných nehod. Případně jsou vysvětleny některé trochu modifikované, ale na stejném principu založené nehody. A takto jde kapitola za kapitolou, téma za tématem. Kniha je snadno k sehnání, a pro každého horolezce by měla být povinnou četbou.

Obsah:

 • Jak se to jen mohlo stát? Učme se z chyb druhých
 • Nebezpečí v důsledku náhlého zvratu počasí
 • Nebezpečí při bouřce
 • Kdy s může přetrhnout lano?
 • Kriminální hlavolam a ještě něco navíc
 • Co vydrží karabiny?
 • Navazování na lano – věčný problém
 • Konec éry dračích smyček
 • Slaňování – nikdy zcela bez rizika
 • Bezpečnostní problémy lezení s horním jištěním
 • Sebejištění pomocí svírky
 • Nespoléhejte se na skoby, které patří do šrotu.
 • Když se lano dostane mezi nohy
 • Nebezpečí při vynuceném sestupu
 • S ochranou přilbou anebo bez ní?Co všechno se ještě může stát?
 • Kieneova houpačka
 • Často podceňované ledovcové trhliny
 • Nebezpečí stržení na laně
 • Možné je úplně všechno
 • Záchrana v horách – ne vždy snadná
 • Slabá útěcha

Bezpečnost a riziko na skále a ledu – II.díl, Pit Schubert, DAV – freytag & berndt, 2002

320 str., rozměry 23,5 × 16,5 cm;

Pokračování úspěšné knihy. Forma textu se drží již zavedeného schématu, takže kdo zná 1.díl (viz.výše zde v textu), ví co jej čeká. Obsah je však nový, jedná se opravdu o pokračování, žádné opakování 1.dílu. Ovšem na kapitoly v 1.dílu je často odkazováno, takže kdo chce předkládanou problematiku opravdu pochopit, měl by k tomuto 2.dílu si pořídit i předchozí 1.díl. Nelze než opět zapět chválu – témata jsou podrobně zpracována, jasný a snadno pochopitelný text, přehledně kreslené ilustrace, kvalitní barevné fotografie, a spousty poučných varování!

Obsah:

 • Nehody a úrazy pro naše poučení
 • Horská turistika – nejjednodušší forma horolezectví
 • Srdce a krevní oběh by měly být v pořádku
 • Krasové jevy – zákeřné nebezpečí
 • Jen tak snadno se neumírá
 • Zajištěné cesty jsou velmi oblíbené a žádané
 • Jak jsou zajištěné cesty bezpečné?
 • Nebezpečí zasažení bleskem na zajištěných cestách
 • Nebezpečí padajícího kamení na zajištěných cestách
 • Nesnadný přechod – ze cvičných skal do vysokohorského terénu
 • Naše lana vydrží víc, než si myslíme
 • Sebejištění na stanovišti – důležité pro přežití
 • Uzel na popruhu (ploché smyčce) – téměř nekonečný příběh
 • Ne a ne se jí zbavit – lepící páska stále znovu
 • I při slaňování je všechno možné
 • Slaňování pouze na jednom prameni lana?
 • Synchronní slaňování
 • Záleží na poloze – selhání karabiny zapříčiněné slaňovací osmou
 • Při spouštění na laně může být lano příliš krátké
 • Skoby pro slaňování při horním jištění jsou zde pro lezení s horním jištěním
 • Protavení lana – stačí jen pár metrů
 • Co vše se může přihodit
 • „Drwin-Award“ – cena za obzvlášť inteligentní výkon
 • No risk – No fun! Člověk riziko vyhledává
 • Mlčet, či ne? To je otázka
 • Štěstí v neštěstí
 • Horská služba a horská záchranná služba – tvrdá a nebezpečná práce
 • Alkohol na horách – kolik promile je dovoleno?
 • K údivu i pro zasmání

Jištění je jistota, Jiří Růžička, Filip Šilhan, Montana, 1997

88 str., rozměry 21 × 14,5 cm;

Rozporuplná kniha. Její nejslabší stránkou jsou některé ilustrace, kdyby nebyly, knize by to snad prospělo. Lze tolerovat umělecké pojetí, kdy postavu člověka nahradí jakási figurka hlavonožce, ale je k ničemu, když z čar na něm nakreslených nelze poznat, zda má sedací úvaz, prsní úvaz, nebo řemen od kalhot? Navíc starší vydání této knihy byly plné vážných chyb jak v textu, tak i v obrázcích (viz.kritický článek v časopise Montana 6/97). Teprve až novější vydání (1998) byla opravena a má smysl si je pořizovat. Silnou stránkou knihy je text, sice stručný, ale zpracován s humorným náhledem. Pokud po přečtení jiných, seriózních metodických knih má člověk pocit, že “…to snad nemůže být všechno?!”, tak v této knize se dozví, že není sám, komu kloužou lezačky na trávě, mrznou prsty zabořené ve sněhu, bloudí ve stěně, apod. Na tyto starosti jiné knihy rady nedávají. Zajímavá, a v českých publikacích ojedinělá, je kapitola o lezení “big wall”.

Obsah:

 • Lezení
 • Jištění
 • Myšlení a lezení
 • Je jištění jistota?
 • Slaňování
 • Malé zdi
 • Kolmé pastviny
 • Ledové stráně
 • Mixy
 • Velké zdi
 • Ledové pláně
 • Via ferraty

Škola alpinismu – Horská turistika a Trekking, Karl Schrag, Goldstein & Goldstein, české vydání r. 1997

95 str., rozměry 23,5 × 17 cm;

Kniha se věnuje jen vysokohorské turistice, ale ta je pro horolezectví v horách jakýmsi základem. Tato kniha je nejlépe zpracovaná z didaktického hlediska. Vzájemná provázanost textu a obrázků zvyšuje hodnotu informací, vše je názorné a snadno pochopitelné. Kvalitní barevné fotografie i kreslené ilustrace. Informace jsou jen základního charakteru, do podrobností text nezachází.

Obsah:

 • Chůze a stoupání
 • Zvláštní formy
 • Používání alpinistické technické výbavy
 • Metody jištění
 • Výbava a oblečení
 • Plánování a příprava horské túry
 • Taktika při horských túrách
 • Skupinové horské túry
 • Taktika vedení
 • Nehody v horách
 • Meteorologie
 • Orientace
 • Treking – turistika ve světových horách
 • Význam Alp
 • Ochrana životního prostředí a přírody v Alpách
 • Příloha

Volné lezení, Stefan Glowacz, Wolfgang Pohl, Kopp, 1999

128 str., rozměry 20,5 × 15,5 cm;

Vcelku vyhovující kniha pro úplné začátečníky, zvláště pro mládež, která zatouží se věnovat modernímu sportovnímu lezení po skalách. Barevné fotografie jsou pěkné, ale některé z nich zobrazují situace, které zrovna příkladné pro začátečníky nejsou. Kreslené ilustrace jsou kvalitní. Text je stručný, úsečný, popisuje jen nejnutnější základy horolezectví tak, aby nový adept horolezectví se hned při první návštěvě skal nepřizabil. Rozhodně však není kniha kompletním přehledem horolezeckých znalostí a dovedností, a to ani ve vztahu k volnému lezení, např. zcela chybí zmínka o pádovém faktoru. Zkrátka – tuto knihu chápat jen jako „seznamovací“ brožurku.

Obsah:

 • Vznik volného lezení
 • Předpoklady
 • Trénink
 • Vybavení
 • Bezpečnost
 • Volné lezení v horách
 • Vybrané zahraniční lezecké oblasti
 • Klasifikační systémy
 • Pravidla
 • Volné lezení a příroda
 • Volné lezení jako soutěžní sport

Vysokohorská turistika, Stefan Winter, Kopp, 2003

128 str., rozměry 20,5 × 15,5 cm;

Moderní a vcelku pěkná publikace, zaměřená na začátečníky. Text je ovšem stručný, a v tom je jeho slabina. Některé věci jsou podány tak stručně, že to možná úplní laici nepochopí. Ale není to převažující problém, většina textu je srozumitelná a jasná. Obsah výrazně obohacují velmi kvalitní barevné fotografie, které názorně ukazují spousty situací. Také jsou v publikaci kreslené obrázky, které jsou barevné, velmi dobře přehledné. V provázanosti textu a obrázků, ať už fotografií nebo kreseb, je největší síla knihy. Čtenář, který toho moc o vysokohorské turistice neví, si přečtením této knihy mnohé zjistí, získá představu a dozví se o základním, nejnutnějším vybavení, a to v moderním podání. Kdo chce však jít dál, věnovat se vysokohorské turistice častěji, provozovat ji bez dozoru zkušenějších, ten jen u této knihy zůstat nemůže.

Obsah:

 • Turistika
 • Vybavení
 • Chůze a stoupání
 • Vysokohorská turistikaVybavení
 • Chůze a stoupání v terénu, kde nejsou značené cesty
 • Technika jištění
 • Klettersteig (zajištěná „železná“ cesta)
 • Vybavení
 • Zdolávání klettersteigů
 • Plánování túry
 • Metoda filtru 3 × 3
 • Záchrana v horách svépomocí, první pomoc a management nehod
 • Vyproštění svépomocí po pádu do ledovcové trhliny
 • Orientace
 • Orientační pomůcky
 • Orientace v terénu
 • Trénink
 • Výkonostní faktory
 • Zásady tréninku
 • Trénink fyzické kondice

Sportovní lezení, Stefan Winter, Kopp, 2004

127 str., 20,5 × 15 cm;

Kniha velmi podobná té, která v nakladatelství Kopp vyšla před lety, a to Volné lezení (viz. zde výše v textu). Ovšem zcela jiný autor, jiný text, jiné ilustrace. Co mají ale společné, je určitá neúplnost. Jestli jsme u Volného lezení mohli zoufat nad např. absencí zmínky o pádovém faktoru, pak i zde ve Sportovním lezení můžeme zoufat dále. Není tu o něm nic. Aby bylo jasno, tohle není kompletní učebnice horolezectví, chybí spousty témat. Je to spíše seznamující příručka pro začínající lezce, kteří ještě nepodniknou výstup delší než jedna lanová délka.

Sportovní lezení je moderní publikace. Text je vcelku srozumitelný, snad jen místy autor příliš tíhne k tomu ohromit tělovýchovnou vědeckostí, např. věta: „Variovat vzdálenost mezi rukama a chodidly ve střední oblasti pohybu.“, apod., ale není to převažující kaz. Ilustrace jsou výborné, a stojí za zmínku upozornit na jejich různorodost. V první části knihy převažují kvalitní barevné fotografie doplněné vkreslenými barevnými šipkami znázorňujícími lezcem prováděné pohyby. Kreslených obrázků je jen pár, a jsou to takové jednoduché kresby, avšak barevné a dobře přehledné. V druhé části knihy, začínající kapitolou „Sportovní lezení“, převažují kreslené černobílé obrázky. Sice jsou pěkné, až by se dalo říci umělecké hodnoty, ale v některých případech jsou hůře přehledné. Může za to šrafováním provedené stínování kreseb. Ve zněti čar se člověk těžko orientuje, např. návod na vázání Bulinova uzlu (str.80) je téměř nerozluštitelný.

Ač je kniha překladem německé knihy (Richtig Sport-klettern), zapracovalo nakladatelství Kopp do textu pár záležitostí z českých reálií, např. zmínku o zákoně na ochranu přírody 114/1992 Sb., telefonní čísla na Horskou službu na Slovensku, nebo adresář umělých lezeckých stěn v České republice. Ovšem tato snaha byla opět polovičatá, když už je v závěrečných přehledech seznam organizací sdružujících horolezce (Alpské svazy), mohli tam dát i Český horolezecký svaz. Inu zkrátka – tato kniha je vlastně dobrá, a jestli jí můžeme něco vytknout, tak pak to, co tam není, a mohlo být.

Obsah:

 • Na úvod
 • Bouldering
 • Vybavení
 • Zahřátí
 • Bezpečnost
 • Boulderingové disciplíny
 • Technika lezení
 • Jak se naučit lézt
 • Pohybová taktika
 • Sportovní lezení
 • Vybavení
 • Horní jištění lanem
 • Lezení v pozici prvolezce
 • Na závěr
 • Zatížení a nebezpečí
 • Trénink
 • Ochrana přírody
 • Závody

Horolezectví, Garth Hattingh, Nakladatelství Svojtka & Co., české vydání z roku 1999

157 str., 29 × 22 cm;

Moderní publikace čistě jen o horolezectví. Kvalitní barevné fotografie jsou nejsilnější částí knihy. Na první pohled působí kniha velmi dobrým dojmem, z didaktického hlediska se zdá být dobře provedena. Avšak kniha není tím, čím se zdá být. Text je stručný, někdy povrchní a jen málo vysvětluje problematiku, často je i matoucí. Kreslené obrázky jsou většinou dobré, ale občas jsou příliš malé a nepřehledné. Několik málo jich je však zcela chybnými! Po odeznění prvotního dojmu člověk odhalí, že spíše než ke kvalitní učebnici má tato kniha blíže ke katalogu nebo kalendáři plném barevných fotografií.

Obsah:

 • Horolezecký terén
 • Horolezecká abeceda
 • Sportovní horolezectví
 • Klasické lezení
 • Velká stěna a lezení s pomůckami
 • Lezení ve sněhu a ledu
 • Lezení v alpském stylu
 • Expedice
 • Základy orientace
 • První pomoc a záchranné akce
 • Stupně obtížnosti ve skalním lezení
 • Horolezecké asociace
 • Slovníček pojmů

Horolezectví, Malcolm Creasey a kol., Rebo Productions, 2000

256 str., rozměry 30,5 × 24 cm;

Kniha trpí stejnými nešvary jako stejnojmenná kniha od Gartha Hattingha. Skvělý moderní vzhled knihy, ale zoufalý text. Proboha, některé věty jsou tak matoucí, že z toho zůstává rozum stát – například: „Když je smyčka upevněna, připněte karabinu k lanu a uvažte stejný uzel jako předtím nebo dokonce přímo ke smyčce lana s použitím některé z metod s uzlem.“ Ale i fotografie nejsou žádná výhra. Některé fotografie zobrazující důležité momenty jištění jsou malé a nepřehledné, za to jiné, kýčovité fotografie skal ozářených zapadajícím sluncem jsou přes celé stránky. To si měli v nakladatelství vyjasnit, jestli chtějí vydat obrázkový kalendář, nebo učebnici. Zkrátka, tahle kniha je dobrá leda tak na to, aby někdo, kdo o horolezectví nemá ani páru, získal o něm alespoň vizuální představu.

Obsah:

 • Historie lezení
 • Jak začít
 • Práce s lanem
 • Do hor
 • Výzbroj pro záchranu
 • Pokročilý trénink
 • Skalní oblasti světa

Manuál horolezce a horského vůdce, Pete Hill, Stuart Johnston, Nakladatelství Ivo Železný, 2003

160 str., rozměry 21,5 × 14 cm;

Pozoruhodná kniha, tak trochu se vymykající obvyklým šablonám českých knih o metodice horolezectví. Nelze hodnotit tuto knihu bez toho, aniž by si člověk uvědomil její anglosaský původ. Její autoři, dalo by se říci, nejsou napojeni na „myšlenkový trust“ z německé alpské oblasti, který se samozřejmě prosazuje i u nás v Česku. Autoři tak spousty věcí doporučují dělat jinak, než je u nás obvyklé (například doporučují jistící pomůcku ATC, která vychází ze Stichtovy brzdy, ale přesně tyto pomůcky jsou u nás označovány za ne zcela spolehlivé, a tak se doporučuje jistit poloviční lodní smyčkou na karabině HMS; nebo co můžou, to připojují uzlem, namísto toho my jsme zvyklí cvaknout karabinu s pojistkou). A takových to záležitostí je v knize povícero.

Kniha je zaměřená na horské vůdce nebo instruktory, kteří vodí do hor své klienty nebo svěřence. Spíše než rady pro běžné kamarádské lezení, zde najdou inspiraci právě instruktoři, táboroví vedoucí, učitelé, vedoucí kurzů a zájezdů, apod.

Text je velmi zkratkovitý a neucelený, asi nejlépe by to vystihlo slovo roztříštěný. Některé pasáže jsou velmi podrobné, ale jiné zase stručné. A hlavně chybí jakási jednotící linie, v textu je mnoho jakoby mimochodem, bokem řečených poznámek, někdy to má až matoucí účinek. Otázka sama o sobě by byla ohledně překladu textu do češtiny, chvílemi má člověk pocit, že čte manuál východoasijské firmy na elektroniku, ze kterého není možno pochopit ani jednoduchou větu. Zajímavé jsou kreslené obrázky, které jsou barevné a dobře přehledné. Spíše než obrázek připomínají schémata, docela zajímavé a neobvyklé řešení. Rovněž je v publikaci několik fotografií, a i ty jsou barevné a velmi kvalitní.

Tato kniha má smysl především pro již pokročilé a zkušené horolezce, kteří jsou schopni nad problémy přemýšlet, doslova koumat. Kniha přináší na spousty věcí jiný pohled, je takovým nahlédnutím pod pokličku ve smyslu „…a jak to dělají jinde?“. V něčem se můžeme přiučit, v jiném se zase utvrdit, že my to máme lepší. Začátečníkům však tuto knihu nelze doporučit.

Obsah:

 • Část I.: Léto
 • Co musí ovládat horský vůdce
 • Horské počasí
 • Přechod řeky
 • Bezpečnost na strmých svazích
 • Evakuace
 • Orientace
 • Techniky při letním a zimním lezení
 • Uzly
 • Slaňování
 • Spouštění
 • Navazování
 • Jistící techniky / metody
 • Letní / zimní vícedélkové lezení
 • Skalní lezení
 • Short roping
 • Improvizované záchranné techniky
 • Lekce jednodélkového lezení
 • Část II.: Zima
 • Laviny
 • Sněhová masa
 • Tipy pro bezpečné cestování
 • Technika hledání v lavině
 • Techniky na sněhu
 • Cepín
 • Sebezajištění
 • Sebejištění
 • Boty jako nástroj
 • Pohyb na sněhu
 • Mačky
 • Výuka technik pohybu v mačkách
 • Sněhové a ledové jistící kotvy
 • Sněhové přístřešky

Lezení na zajištěných cestách, Pit Schubert, freytag & berndt, 2004

64 str., rozměry 15,5 × 11,5 cm;

Ač vzhledem malá publikace, vlastně jen takový sešítek, obsah je pořádně „nadupaný“! Ostatně jméno autora je dostatečnou zárukou kvality. Jedná se o překlad německé příručky vydané mnichovským nakladatelstvím Bergverlag Rudolf Rother. V publikaci je řada kvalitních barevných fotografií, polovina z nich jsou sice jen ilustrační fota, ale zato druhá polovina jsou skvěle názorné výukové fotografie. Také jsou v publikaci kreslené ilustrace, velmi kvalitně nakreslené, a barevné, což výborně přispívá k jejich přehlednosti. Leckteré téma nebo obrázky už může český čtenář znát, neboť stejný autorský tým (P.Schubert, G.Sojer) je za knihou „Bezpečnost a riziko“, viz. výše zde v textu. Zvláště některé části z II.dílu se zde opakují. Nicméně zde v Lezení na zajištěných cestách je problematika klettersteigů (ital. „via ferrata“, čes. „zajištěná cesta“) podána uceleně a víc podrobně.

Obsah:

 • Ke koncepci této příručky
 • Úvodem
 • Předpoklady
 • Bezpečnostně-technická výzbroj
 • Ostatní vybavení
 • Praxe na zajištěné cestě
 • Klasifikace obtížností
 • Nebezpečí padajícího kamení
 • Děti na zajištěných cestách
 • Mobilní telefon na horách
 • Fyzická kondice
 • Jak jsou zajištěné cesty bezpečné?
 • Technický pokrok
 • Vysokohorský nouzový signál

Vysokohorská turistika, Soňa Boštíková, Grada, 2004

119 str., rozměry 20,5 × 14,5 cm;

Kniha se nezabývá horolezectvím, otázky spojené s lezením a jištěním lanem jsou zmíněny jen okrajově. Naopak důraz je kladen na vybavení, chůzi v horském terénu, plánování túry, a především na pohyb po tzv. klettersteigech (česky „zajištěná cesta“). Inu klettersteigy v současnosti zažívají boom, a tak se to odráží i v obsahu metodických knih. Text je srozumitelný a v rámci zvolených témat i podrobný. Okamžitě je poznat, že je to text české autorky, tudíž se zde setkala znalost češtiny se znalostí horo-turistického oboru, a hned je to znát – text je příjemně čtivý a ihned pochopitelný. (Oproti tomu jiné knihy, povětšinou přeložené z angličtiny nebo němčiny, jsou v tomto ohledu někdy příšerné). Ilustrace v knize jsou jednak černobílé fotografie, bohužel ne příliš valné kvality. Ale naštěstí jich není mnoho, a neukazují nic až tak důležitého. Daleko ve větší míře jsou použity kreslené černobílé obrázky. Sice trochu kostrbatě kreslené, ale jinak velmi dobře přehledné. Zajímavé a praktické informace jsou v závěrečných kapitolách knihy, jednak Tipy na túru, a pak tzv. Přílohy, které nám šikovně pomůžou, až nastane onen den „D“, a my se rozhodneme, že chceme vyrazit na dovolenou do vysokých hor.

Obsah:

 • Co je to vysokohorská turistika
 • Vybavení
 • Oblečení
 • Boty
 • Batohy
 • Stany
 • Spací pytle
 • Karimatky
 • Doplňky
 • Jistící a ochranné pomůcky
 • Potřebné znalosti a dovednosti
 • Chůze a bezpečný pohyb v terénu
 • Lezecký pohyb
 • Pohyb po sněhu, ledu a firnu
 • Pohyb v dalších druzích terénů
 • Příprava akce
 • Vybavení na akci
 • Taktické rady k plánování
 • Nový přístup k plánování – metoda 3 × 3
 • Bezpečnost v horách
 • Nouzové signály
 • Jak se připravit na túru
 • Jak se chovat na vysokohorské túře
 • První pomoc
 • Tipy na túry
 • Italská stupnice pro zajištěné cesty
 • Rakouská stupnice pro zajištěné cesty
 • Horské oblasti a jejich charakteristika
 • Několik tipů na různé zajištěné cesty
 • Tip na týdenní dovolenou
 • Fyzická příprava
 • Přílohy
 • Tabulka – Vybavení pro vysokohorskou turistiku
 • Obsah lékárničky
 • Zdroje informací o počasí a záchraně v horách na internetu

Hory – vášeň a profese, Francois Damilano, Claude Gardien, Universum, 2005

229 str., rozměry 29 × 23,5 cm;

Další z velkoformátových knih o horolezectví. Hned na začátku je nutno říci, že trpí běžným nešvarem knih tohoto druhu, a to nepoměrem mezi textem o obrazovou přílohou. Kniha je doslova přecpána celostránkovými fotografiemi katalogového střihu, hory ozářené zapadajícím sluncem se tu mísí se snědými opálenými tvářemi mužů hor. V porovnání s tím je text podstatně stručnější. Zkrátka tahle kniha mohla vyjít klidně jako útlá brožurka, ale designéři nám z ní udělali „mega“ knihu.

Text však není vůbec špatný. Překlad do češtiny je přijatelně zdařilý, a popisy jsou srozumitelné. I když někdy to zaskřípe, a čtenář méně zběhlý v horolezecké metodice se může divit, proč je to či ono doporučováno. Typická daň za stručnost. Tématicky se kniha zaměřuje na horské horolezectví. Ilustrace jsou ve knize dvojí, kreslené obrázky a fotografie, a zpracované jsou velmi kvalitně. Některé kreslené obrázky jsou převzaté z katalogů různých firem, poznáme tu kresby od Petzlu, Kongu, a dalších. Barevné fotografie, ukazující určité metodické postupy, jsou přijatelně zřetelné, ale i zde občas narazíme na nešikovnost, například návod vázání uzlu předváděný pomocí zeleně barevného lana na pozadí zelené trávy není opravdu šťastným řešením.

Tato kniha je poplatná nynější módě. Vizuální složka zcela dominuje. Nicméně odmyslíme-li si tyto „marketingové mucholapky“, máme k dispozici poměrně přijatelnou, stručnou příručku, která postačí na úvodní seznámení s horolezectvím.

Obsah:

 • Průkopníci horských výšin
 • Pohoří
 • Hory a zábava
 • Vybavení
 • Jištění
 • Postup
 • Volba a příprava
 • Hory snů

Info@hudy – základy bezpečného lezení, Michal Bulička, Karel Kříž, Walter Britschgi, HUDYsport, 2006

48 str., rozměry 21 × 15 cm;

Stručná publikace, sešit formátu A5, který vyšel jako shrnutí několika novinových listů zvaných HudyInfo, který kombinuje metodické rady s firemním katalogem Hudysportu. Název a grafika na úvodní stránce vzbuzuje dojem, že se jedná o publikaci určenou pro lezení na skalách, ale to je poněkud matoucí. Naprostá většina metodických rad je zaměřena na lezení na umělých stěnách. Jen část obsahu je využitelná i pro venkovní lezení. Neujasněná koncepce je největším nešvarem této stručné příručky. Je poznat, že je to takový výcuc z několika nezávislých článků HudyInfa, a stručně doplněno, aby se to tak nějak „slepilo“ dohromady. Nicméně pokud si upřímně řekneme, že to je příručka pro lezení na umělých stěnách, tak to obsahově není vůbec špatné. Barevné fotografie a kreslené obrázky jsou kvalitní, text i přes značnou stručnost je srozumitelný, chyb je jen minimálně. Je třeba ocenit, že ač je to firemní propagace a z hlediska komerční strategie by se spíše nabízelo tomu všemu dát takovou tu „slovní free a happy fasádu“, autoři nezakrývají, že lezení je nebezpečný sport a z díla je cítit naléhavý apel na dodržování bezpečnostních zásad.

Obsah:

 • Jak začít s lezením
 • Základní vybavení
 • Lano
 • Lezecký úvazek
 • Karabiny
 • Lezečky
 • Jistící pomůcky
 • Jak se obléci na stěnu i do hor
 • Přilba je „in“
 • Zásady bezpečného lezení
 • Příprava lana, oblečení sedáku
 • Navázání na lano
 • Vzájemná kontrola
 • Základní uzly
 • Komunikace mezi lezci
 • Jak správně jistit – logika tří opor
 • Zásady bezpečného jištění
 • Jak používat jistící pomůcky
 • Správná pozice jistícího
 • Spouštění
 • Standardní pohyby při lezení
 • Slaňování
 • Provlečení lana kruhem
 • Lezení s horním jištěním
 • Kontroluj a lez
 • Leze prvolezec
 • Jak zakládat expresky
 • Vedení lana prvolezcem
 • Dynamické jištění
 • Trénink pádů
 • Disciplíny lezení
 • Styly přelezení cest
 • Stupnice obtížnosti lezení
 • Zdroje informací
 • Slovníček základních pojmů

Sněžnice, Christian Schneeweiß, Grada, 2007

95 str., rozměry 21 × 13,5 cm;

Stručná knížka pocházející z německé oblasti, vyšla již v roce 2003 u nakladatelství Bruckmann Verlag. Je to snad první kniha v češtině, která se výhradně zabývá problematikou použití sněžnic v horském prostředí. Text je srozumitelný, jasný a úsečný. Doplněno množstvím barevných fotografií. Nutno však říci, že řada těchto fotografií jsou jen ilustrační výjevy zasněžených hor a lesů. V závěru knihy je nezbytná kapitola o lavinovém nebezpečí.

Obsah:

 • Nalezení samoty
 • Od nástroje lovců k výbavě pro volný čas
 • Proč sněžnice?
 • Sněžnice a snowboard
 • Doba trvání túr a přenocování
 • Sněžnice
 • Důležité součásti vybavení
 • Bezpečnost
 • Ostatní
 • Seznam doporučené výbavy
 • Plánování trasy
 • Délka a obtížnost výletů
 • Druhy sněhu
 • Počasí a povětrnostní podmínky
 • Začátek
 • Techniky chůze
 • Volba trasy
 • Orientační pomůcky
 • Lavinové nebezpečí
 • Základní posouzení
 • Hledání zasypaných
 • Příloha

Horolezecká abeceda, Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kol., Epocha, 2007

663 str., rozměry 24 × 17 cm;

Jelikož autor tohoto webu a jeden z autorů této knihy je tentýž, není hodnocení knihy možné.

Obsah:

 • 1. O lanech a uzlování
 • 1.1 Lezecká lana a jejich vlastnosti
 • 1.1.1 Rozdělení lan, lana a smyčky
 • – Dynamická lana
 • – Statická lana
 • – Lana určená pro horolezectví
 • 1.1.2 Pády a další nežádoucí vlivy
 • – Pády
 • – Nežádoucí vlivy a manipulace s lanem
 • – Smyčky a popruhy v lezeckých technikách
 • – Materiály používané pro výrobu lan, smyček a popruhů
 • 1.2 Uzly v lezeckých technikách
 • 1.2.1 Pevnost uzlů
 • 1.2.2 Vázání uzlů a jejich použití
 • – Základní tzv. tábornické uzly
 • – Alpinistické uzly a složitější aplikace tábornických uzlů
 • 1.3 Navázání lezce na lano
 • – Obecně o navazování
 • – Způsoby navazování
 • 2. Výzbroj a výstroj
 • 2.1 Výstroj pro horolezectví a vysokohorskou turistiku
 • 2.1.1 Obuv, oděv a doplňky
 • 2.1.2 Batohy, stany, spací pytle a bivakovací výstroj
 • 2.2 Výzbroj pro horolezectví a vysokohorskou turistiku
 • 2.2.1 Horolezecké úvazy
 • 2.2.2 Karabiny
 • 2.2.3 Horolezecké slaňovací brzdy a jistící pomůcky
 • 2.2.4 Ostatní technické pomůcky
 • 2.2.5 Výzbroj do sněhu a ledu
 • 2.3 Specializovaná výstroj a výzbroj pro speleoalpinismus
 • 2.3.1 Výstroj pro speleoalpinismus
 • 2.3.2 Výzbroj pro speleoalpinismus, výškové práce a záchranu prováděnou pomocí jednolanové techniky
 • 2.4 Specializovaná výstroj a výzbroj pro canyoning
 • 2.5 Jistící a kotevní prostředky
 • 2.5.1 Dočasně osazené jistící a kotevní prostředky
 • 2.5.2 Fixní kotvení a jistící prostředky
 • 3. Horolezectví a skalní lezení
 • 3.1 Rozčlenění a vývoj horolezectví
 • 3.1.1 Formy horolezectví
 • 3.1.2 Lezecké techniky a jejich vývoj
 • 3.1.3 Hodnocení výkonu v horolezectví
 • 3.2 Základy skalního lezení
 • 3.2.1 Volné lezení
 • 3.2.2 Způsoby jištění lanem
 • 3.2.3 Postupové jištění
 • 3.2.4 Jistící stanoviště
 • 3.2.5 Slaňování
 • 3.2.6 Jištění ze země na jednodélkové cestě
 • 3.2.7 Jištění vícečlenného družstva
 • 3.2.8 Jištění na skále při souběžném postupu
 • 3.2.9 Komunikace a signalizace v horolezectví
 • 3.3 Speciální výstupové metody
 • 3.3.1 Sólolezení
 • 3.3.2 Technické lezení
 • 3.4 Zimní horolezectví
 • 3.4.1 Postup a jištění na sněhu
 • 3.4.2 Postup a jištění v ledu
 • 3.4.3 Lezení v klasických mixech
 • 4. Další alpinistické disciplíny
 • 4.1 Vysokohorská turistika
 • – Vymezení pojmu vysokohorská turistika
 • 4.1.1 Pohyb v neledovcových horách
 • – Pohyb v horách, chůze
 • – Jištění při VHT
 • 4.1.2 Túra v horách
 • 4.1.3 Pohyb v ledovcových horách
 • 4.2 Zajištěná cesta (klettersteig)
 • 4.3 Skialpinismus
 • 4.3.1 Vývoj a rozdělení skialpinismu
 • 4.3.2 Technika a taktika skialpinismu
 • 4.4 Speleoalpinismus a jednolanová technika
 • 4.4.1 Speleoalpinismus a jeho vývoj
 • 4.4.2 Jednolanová technika
 • 4.4.3 Speleoalpinismus a „volný“ průstup jeskynními systémy
 • 4.5 Canyoning
 • 4.5.1 Charakteristika canyoningu
 • 4.5.2 Pohyb při canyoningu
 • 5. Dodatky a přílohy
 • 5.1 Bezpečnost při alpinismu
 • 5.1.1 Zásady pohybu ve velehorách
 • 5.1.2 Základy horské záchrany
 • 5.1.3 Základy speleozáchrany a vyprošťování
 • 5.1.4 Transport zraněných
 • 5.1.5 Zdravověda a první pomoc pro alpinisty
 • 5.2 Počasí a jeho rizika v horách
 • 5.2.1 Základy meteorologie
 • 5.2.2 Nebezpečí vyplývající z počasí
 • 5.2.3 Předvídání počasí v terénu a plánování horské túry
 • 5.3 Orientace, táboření a bivaky
 • 5.3.1 Orientace v horách a základy navigace
 • 5.3.2 Táboření a bivakování v horách
 • 5.4 Horolezecký terén
 • 5.4.1 Geologie a geomorfologie pro horolezce
 • 5.4.2 Horolezecké terény ve světě a v Evropě
 • 5.4.3 Horolezecká činnost a ochrana přírody
 • 5.5 Organizace lezeckých aktivit v ČR
 • 5.5.1 Počátky organizovaného horolezectví v Čechách
 • 5.5.2 Současné lezecké a horolezecké organizace působící v ČR
 • 5.6 Horolezecká metodická literatura
 • 5.6.1 Stručný přehled historických titulů o horolezecké metodice
 • 5.6.2 Doporučená literatura

Vysokohorská turistika, kolektiv autorů, SVTS, 2007

169 str., rozměry 21 × 15 cm;

Metodická publikace z produkce Slovenského vysokohorského turistického spolku. Tento spolek vznikl na Slovensku v roce 1997, a toto je jeho první metodická publikace, která využívá výukových materiálů pro vzdělávání členů spolku, a prostřednictvím volného prodeje je dává k dispozici široké veřejnosti. Publikace je zaměřená na vysokohorskou turistiku v horách. Text je přiměřeně podrobný a popisuje všechny podstatné oblasti oboru. Ilustrace jsou výhradně černobílé, buď fotografie, anebo kresby. Ovšem kresby nejsou vždy v jednotném grafickém stylu, je vidět, že obrázky autoři posbírali všude možně, a to dává knížce lehce samizdatový vzhled. Za zmínku určitě stojí kapitola Sociálno-psychologické problémy vedenia skupiny, která toto nelehké téma popisuje neobyčejně zajímavě. Zařazením a zpracováním této kapitoly se knížka výrazně odlišuje od jiných knih.

Obsah:

 • Geológia a morfológia vysokohorského prostredia
 • Topografia a orientácia v horách
 • Praktická meteorológia
 • Predpoveď počasia
 • Výstroj a výzbroj
 • Stravovanie v horách
 • Zdravotná problematika vysokohorskej turistiky
 • Plánovanie a príprava horskej túry
 • Sociálno-psychologické problémy vedenia skupiny
 • Technika pohybu v horskom teréne
 • Skialpinizmus
 • Nebezpečie v horách
 • Záchranné akcie v horskom teréne
 • Poskytovanie prvej pomoci
 • Prvá pomoc pri najčastějších úrazoch a postihnutiach
 • Úrazová zábrana
 • Ochrana prírody a životného prostredia