Jištění abalaky

Abalaky či takzvané tricamy (tak se zpravidla nazývají v anglosasky hovořících zemích), patří mezi nejjednodušší výstředníkové (excentrické) vklíněnce. Abalaky je možné usadit i do skalních puklin s rovnoběžnými stranami, a to jak do horizontálních, tak i do vertikálních. Abalak se dobře hodí do děr a dírek, kde je často jediným jistícím prostředkem, který tam jde založit.

Funguje na principu rotací rozpírajícího se klínu. Čím víc je zatěžován, tím víc se vzpřičuje a lépe drží. Ale u abalaků je nutné varovat – při silném zatížení se dokáží ve skalní puklině opravdu pevně zaklesnout, a jejich vyndání je pak pracné. Z toho také vyplývá, že je dobré se jimi jistit opravdu v pevné a kompaktní skále. Rovněž kvůli silnému zaklesnutí po pádu není dobré abalak zakládat příliš hluboko do skalních puklin, kam až by člověk jen těžko dosáhl prsty rukou, nemusel by jít vyndat ven.

Abalaky založené ve vodorovné a svislé spáře výstředníkovým způsobem

Video: Založení abalaka do skály. Abalak je ideálním jistícím prostředkem pro založení do různých děr a prohlubní, kde jiné jistící prostředky mnohdy nelze vůbec založit.


Video: Založení abalaka do vodorovné spáry. Abalak je ideální umístit ve spáře tak, aby na něj šlo pohodlně dosáhnout prsty ruky, zároveň ale musí být hrot těla abalaka dostatečně zasunutý dovnitř za okrajovou hranu spáry, aby tlak hrotu při zatížení působil proti mase skály, a nehrozilo, že abalak odštípne slabší okrajovou hranu spáry.

Video: Založení abalaka do svislé spáry. Po založení je potřeba abalaka ve spáře tahem ruky trochu zapresovat, aby ve spáře pevněji držel, protože jinak je abalak ve svislé spáře více ohrožen vypadnutím, způsobeným např. pohyby lana.

x x x