Odsedávací smyčka

V horolezeckém slangu často nazývaná odsedávačka, odsedka, odsedávák. Je to pomocná smyčka, která plní v zásadě dvě funkce: 1) sebejištění při pobytu na jistícím stanovišti; 2) pohodlnější zavěšení na jistícím stanovišti. Lezec si ji pomocí jednoduchého prusíku (liščí smyčky) připojí jedním koncem k úvazku, druhý konec se opatří karabinou, která se připojí k určitému jistícímu bodu. Její délka má být nastavena tak, aby případné visení v ní bylo pohodlné. Nutno si nastavit individuálně podle výšky osoby. Ovšem pozor, nepřekročit délku odsedávačky tak, že by nešlo na její karabinu dosáhnout rukou.

Nebezpečí gumové objímky

Často se k vytvoření odsedávačky používá do okruhu uzavřená popruhová smyčka. A její konec u karabiny si lidé často opatří gumovou objímkou. Buď obyčejnou gumičkou, nebo některým ze speciálních gumových chráničů, který se jinak používá u expresních smyček. Velmi oblíbený je tzv. gumový klobouček od firmy Petzl. Motivací pro takové opatření je většinou snaha o pevné fixování smyčky ke karabině, a také ochrana smyčky před oděrem o skálu. Jenže umístění této gumové objímky v sobě nese velké nebezpečí.

Hrozí procvaknutí jednoho z pramenů uzavřené smyčky ven z karabiny. Kdyby tam gumová objímka nebyla, tak by v takovém případě normálně smyčka od karabiny ihned odpadla, a člověk by včas zjistil přerušení spojení. Ovšem v případě, že gumovou objímku máme, tak smyčka je „falešně“ držená u karabiny. Ale po zatížení vahou člověka nemůže chabá gumová objímka vydržet, a smyčka se vytrhne.

Procvaknutí jednoho pramene uzavřené smyčky způsobí, že karabina odsedávací smyčky se ocitne mimo okruh smyčky

K procvaknutí jednoho pramene uzavřené smyčky může nejčastěji dojít z těchto důvodů: 1. Omyl z nesoustředěnosti, poslepu prováděné cvakání karabiny; 2. Chaotické podmínky na jistícím stanovišti, především nepřehledná soustava smyček; 3. Pohybem na stanovišti způsobené ovinutí smyčky přes zámek karabiny, u které se zapomněla zatáhnout pojistka zámku, nebo dokonce pojistka zámku zcela chybí; 4. Neznalost nebezpečí.

Video: Nebezpečí odsedávačky ze smyčky uzavřené do okruhu s gumovou objímkou na karabině. V případě procvaknutí jednoho pramene smyčky dojde po zatížení k přetržení gumové objímky a pádu.

Jak zabránit tomuto nebezpečí? Možností je několik.

Jednak je možnost používat některou ze speciálních odsedávacích smyček, které jsou od výrobců sešité, čili nejedná se konstrukci smyčky do okruhu (tím je odstraněno, aby se jeden pramen smyčky procvakl karabinou).

Častým řešením je podvázání gumové objímky vůdcovským uzlem, aby na pomocné smyčce vzniklo oko, jehož délka je tak malá, že neumožní při fixování konce smyčky k dolnímu ohybu karabiny procvaknutí do karabiny. Když pak dojde k jinak nebezpečnému procvaknutí dlouhého pramene smyčky, tak k vytržení z gumové objímky vůbec nedojde, protože uzel nám vlastně vytváří druhé oko, za které stále odsedávačka v karabině drží. Ovšem toto řešení není zcela ideální. Vůdcovský uzel je v tomto případě zatěžován anomálně a snižuje nosnost smyčky.

Video: Podvázání konce odsedávací smyčky vůdcovským uzlem. Vytvořené oko smyčky musí být malé, aby se ani toto oko nemohlo jedním svým pramenem procvaknout karabinou odsedávačky. — Ovšem vůdcovský uzel může v tomto případě být zatěžován anomálně, kdy smyčka v uzlu ztrácí nosnost.

Dalším možným řešením je navázání druhého záložního závitu na prameni smyčky. Pokud pak dojde k nežádoucímu procvaknutí pramene smyčky karabinou, rozpadne se právě jen tento závit, ale hlavní oko smyčky zůstane v karabině. Řešení je to poměrně elegantní a prakticky se při něm nesnižuje nosnost smyčky, ale toto řešení řeší jen jeden incident. V případě opakovaného druhého procvaknutí pramene smyčky už chráněni nejsme.

Video: Navázání záložního závitu na prameni odsedávací smyčky. Elegantní řešení, kdy se jen minimálně sníží nosnost smyčky, ale toto řešení chrání jen před jedenkrát provedenou chybou. Rovněž je smyčka méně fixována ke karabině, závit se na ni příliš neutahuje.

Podle dosavadních zkušeností je nejlepším řešením použít na připojení karabiny k odsedávačce lodní smyčku. Nosnost snižuje jen zanedbatelně, dobře se utahuje okolo smyčky, takže odsedávačka je poměrně dobře fixovaná ke karabině, což přispívá ke snazší a bezpečnější manipulaci s odsedávačkou, a spolehlivě zabezpečuje i v případě opakovaného procvakávání pramene smyčky karabinou.

Video: Nejlepším řešením je navázání lodní smyčky. Minimální ztráta nosnosti, poměrně dobré utažení okolo karabiny a chrání i v případě opakovaného chybného procvaknutí jednoho pramene odsedávací smyčky.

Daisy chain

Populární konstrukcí odsedávacích smyček je tzv. daisy chain. Jedná se o kruhovou smyčku, která je na několika místech sešitá k sobě tak, aby v řadě za sebou vzniklo několik malých ok. To umožňuje, aby si člověk nastavil vhodnou délku odsedávací smyčky. Daisy chain se jedním konecem připojuje pomocí prusíkovací (liščí) smyčky k sedacímu úvazu, druhý konec se opatří karabinou s pojistkou zámku.

Ladění délky probíhá tím, že do karabiny odsedávací smyčky navíc zapneme takové oko, od kterého k našemu úvazku je nejideálnější vzdálenost.

Karabina cvaknutá do některého z malých ok daisy chainu musí obepínat pramen smyčky, nikoliv pouze šitý šev, který v případě silného zatížení nemusí vydržet.

Špatně - Karabina je pouze kolem švu, neobepíná hlavní okruh smyčky

Pozor! Také u daisy chainu hrozí nebezpečí procvaknutí jednoho pramene smyčky. A jedná se o velmi těžko představitelné selhání, protože jednotlivá oka daisy chainu vzbuzují dojem násobného zálohování. To je ovšem omyl, pořád se jedná o kruhovou smyčku, a pokud jeden pramen procvakneme koncovou karabinou odsedávačky (což při zkracování daisy chainu děláme), může se celý kruh smyčky ocitnout mimo karabinu. Oproti jednoduché smyčce zde sice nedojde k okamžitému pádu, protože ještě tomu brání švy malých ok na daisy chainu, ale opět nutno varovat – tyto švy nemusí silné zatížení vydržet.

Špatně - Zkrácení daisy chainu procvaknutím malého oka koncovou karabinou. Hlavní okruh smyčky se ocitl mimo karabinu

Jak proces vypnutí daisy chainu z karabiny probíhá můžete vidět na tomto videu na portálu Horyinfo.cz:

Tedy i u daisy chainu je potřeba koncové oko smyčky fixovat ke karabině, a to nejlépe lodní smyčkou. Pokud se ocitneme v situaci, kdy karabinu nemáme takto zabezpečeně připevněnou ke smyčce (například proto, že koncové oko je tak malé, že na něm nelze lodní smyčku navázat), můžeme ještě situaci zachránit tím, že zkrácení provedeme pomocí druhé karabiny s pojistkou zámku (tím se do soustavy dostane druhý uzavřený okruh, a ten zabrání případnému vycvaknutí smyčky).

Správně - Zkrácení daisy chainu je provedeno druhou karabinou. V případě destrukce švů malých ok zůstává hlavní okruh smyčky v horní karabině

Nebezpečí pádu do odsedávačky

Při popisu předchozích možných selhání odsedávací smyčky několikrát zaznělo, že by se při silném zatížení mohly přetrhnout šité švy na smyčce, zvláště u daisy chainu. Je něco takového možné?

Ano, je to možné. Silné zatížení odsedávací smyčky může vzniknout při pádu. Pokud použijeme obyčejnou odsedávací smyčku, chybí zde jakékoliv tlumení. Proto se do odsedávací smyčky nesmí padat.

Z logiky věci může lezec do své odsedávací smyčky spadnou maximálně z výšky dvojnásobné její délky, a takový pád (pádový faktor 2!) by vyvinul již velmi velkou sílu. Poranění páteře je velmi pravděpodobné. A v případě použití slabší smyčky, smyčky staršího původu, anebo s jinak poškozenými švy, by mohlo nečekaně snadno dojít k destrukci.

K pádu do do odsedávací smyčky zpravidla může dojít při popolézání u jistícího bodu, do kterého jsme si předtím odsedávací smyčku zapnuli. Proto pokud ve stěně někam připneme odsedávací smyčku, již nesmíme nikam lézt. Nadlézání se zapnutou odsedávací smyčkou je chyba. Zatímco ve stěně je toto vcelku jasné, při sestupu to mnohdy člověku nedojde, že se takovému nebezpečí vystavuje. Typické je dosažení slaňovacího stanoviště. Na vrcholu skály se lezci často odvážou z lana (protože ho potřebují instalovat pro slanění), a sebejištění realizují pomocí odsedávací smyčky. Pokud ale je slaňovací stanoviště pod nimi (a to většinou je, protože je instalováno až v místě nad svislicí skalní stěny), tak hrozí pád do odsedávací smyčky během sestupování k němu. Lezci by měli při sestupu ke slaňovacímu stanovišti realizovat jištění pomocí lana, tak jako když běžně lezou, a jistit se pomocí jistící pomůcky, kterou mohou v případě pádu dynamicky (tlumemě) jistit. A odsedávací smyčku do slaňovacího stanoviště zapnout, až kdy si mohou řádně odsednout.

Špatně - Lezec je při sestupu ke slaňovacímu kruhu jištěn odsedávací smyčkou, a je nad kotevním bodem. Hrozí pád do odsedávací smyčky.

* * *