Jištění friendy

Friendy – jedná o složitější aktivní (mechanické) vklíněnce, které se skládají z několika dílů vůči sobě pohyblivých. Zatažením za ovládací páčku se výstředníky friendu zúží, poté se friend vloží do skalní pukliny, ovládací páčka se povolí, výstředníky friendu se roztáhnou a vklíní se v puklině.

Sada friendů různých velikostí

Z principu konstrukce plyne, že čím víc se poté tahá za nosné oko friendu, tím se výstředníky friendu víc roztahují. Tedy čím víc se friend zatíží, tím víc drží ve skalní puklině. Nutno se však vyvarovat toho, aby se friend do pukliny usadil v absolutně zúženém stavu a vklínil se tam tak. Pak je problém jej vytáhnout. Aby totiž šel vytáhnout z pukliny ven, musí být zachována možnost jej pro manévr vyndání ještě trochu zúžit.

Optimální usazení friendu ve skalní spáře

Video: Založení friendu do svislé skalní pukliny (spáry). Výstředníky friendu se tahem za ovládací páčku zúží, friend se vsune do spáry a ve vybraném místě se nechá částečně roztáhnout. Při tahu za nosník mají výstředníky friendu tendenci se více roztahovat, čímž friend ve spáře ještě více drží.

Naproti tomu není možno založit friend do skalní pukliny jen volně (podobně jako vklíněnec) nad zúžené místo ve skalní puklině. Výstředníky friendu by se mohly prolomit nahoru! Friend zkrátka musí být do pukliny vložen v alespoň částečně zúžené poloze. Výjimkou jsou zvláštní typy friendů, tzv. camloty, jenž mají skrze obloukovité otvory v jednotlivých dílech výstředníků vedeny kovové tyčky, které slouží jako zarážka bránící prolomení výstředníků nahoru. Tyto camloty se mohou použít i jako obyčejné vklíněnce, dají se umístit nad zúžení skalní pukliny, kterou neprojdou.

Starší modely friendů mají centrální nosník z pevného kusu kovu, tedy neohebný. Pokud se takovýto friend zakládá do vodorovné skalní pukliny, nesmí být nosník nastaven přes hranu skalní pukliny. Hrozí, že při zatížení pádem se nosník zlomí. Friend se do vodorovné skalní pukliny musí zasunout celý, a ven z pukliny přes její hranu se vede smyčka připojená na friend. Pokud se celý friend s neohebným nosníkem do vodorovné skalní pukliny nevejde, je ještě šance řešit problém tak, že ze do menšího otvoru v nosníku friendu co nejblíže k hlavě friendu naváže smyčka, a ta se vyvede ven z pukliny přes sklaní hranu. Nosník tak zůstane trčet ven z pukliny sám, sice položený přes hranu pukliny, ale „odstavený“ mimo případné zatížení.

Friendy starší konstrukce s pevnými nosníky ve vodorovné spáře

Je-li však nosník friendu z ohebného ocelového lanka, což je nesporná výhoda, je jeho položení přes vodorovnou hranu možné.

Friend s ohebným nosníkem může být založen ve vodorovné spáře


Video: Založení friendu do vodorovné spáry ve skále. Ohebný nosník se při zatížení ohne přes skalní hranu, aniž by byla nějak ovlivněna fukčnost friendu.

Do svislé sklaní pukliny se friend nesmí založit vodorovně. Takto by totiž friend držel jen sílu, která by působila kolmo od povrchu skálu – tedy jakoby chtěl spadlý lezec odletět jak pták. Ve skutečnosti však lezec padá svisle dolů, a tudíž se friend musí nastavit svisle nebo alespoň šikmo nosným okem dolů tak, aby nosník friendu byl alespoň co nejvíc orientován totožně se směrem případného zatížení, a nedocházelo během zachycení pádu ke kroucení friendu v puklině.

Špatně - vodorovně založený friend ve svislé spáře


Video: Založení friendu do krátké skalní pukliny (spáry). Friend se na výšku celý do spáry nevejde. Založí se tedy tak, že oko friendu vybočuje ven ze skály, nicméně nosník je co nejvíce natočen k svislici ve směru předpokládaného zatížení.

Friend se ve skalní puklině nesmí nijak kroutit. Výstředníky friendu musejí být v poloze, která zaručí, že při zatížení budou protilehlé výstředníky zatěžovány rovnoměrně.

Špatně založený friend. Výstředníky nejsou rovnoměrně zatěžované a jeden dokonce nepřiléhá vůbec k povrchu skály. Při zatížení dojde snadno k vytržení friendu ven ze spáry.

* * *