e-kniha

Digitální kniha (e-book) Horolezecká metodika je plnou verzí tohoto díla. Učebnice je rozdělena na celkem sedm dílů. Dostupná je jednak v technicky jednodušší verzi jako konvertovaný soubor PDF v obchodě Google Play, anebo jako Apple Books, v tomto případě se jedná komplexní multimediální elektronickou knihu, určenou pro tablety iPad s dotykovou obrazovkou, telefon iPhone a applovské počítače Mac, která kromě textu a kreslených obrázků obsahuje také videa, fotogalerie a interaktivní vědomostní testy.

For english version click here.

Kde to seženu

Plná verze Horolezecké metodiky je ke stažení buď v obchodě Apple Books, nebo na Google Play, cena 1 dílu je mírná.

Co obsahuje e-kniha Horolezecká metodika

Digitální učebnice Horolezecká metodika se skládá ze sedmi dílů, a to 1. Základy, 2. Výzbroj a výstroj, 3. Jištění a slaňování, 4. Na hory, 5. Sníh a led, 6. Záchrana a 7. Speciality. Sada všech dílů učebnice a v ní představené metody jsou sestaveny s určitou logickou posloupností, jak by bylo dobré, aby narůstaly vědomosti začínajícího horolezce.

Titulka - Horolezecká metodika - 1. díl

První díl Základy představí celkově horolezectví, jeho jednotlivé disciplíny, aby si čtenář mohl ujasnit, jaká disciplína a způsob provozování horolezectví jej zajímá, a na co se chce zaměřit. Poté je zde probrán lezecký pohyb při skalním lezení, aby bylo zřejmé, co tato nejobvyklejší forma lezení fyzicky obnáší, takže opět si čtenář může rozmyslet, zda tohle je pro něj to pravé. Následuje popis horolezeckého terénu, aby bylo také hned od začátku patrné, v jakém prostředí se horolezectví provozuje. Pak už přichází první náročnější pasáž, která vyžaduje skutečné učení, a to jsou uzly. I když se chcete horolezectví věnovat jen na rekreační úrovni, bez znalostí aspoň několika základních uzlů to nejde. Nemá cenu, aby jste se vrhali dál, dokud toto nezvládnete. Proto je uzlování hned v prvním díle. Je to brána k dalšímu pokračování. Když tohle dáte, nebo pokud třeba instruktorovi při snaze o vstup do nějakého horolezeckého klubu řeknete, že znáte a umíte, co je v prvním díle Horolezecké metodiky, prokážete tím, že nemáte povrchní zájem o horolezectví, a máte předpoklady zvládnout i to ostatní.

Získat to: Horolezecká metodika – 1.díl – Základy Apple Books CZSK, Google Play

Titulka - Horolezecká metodika - 2. díl

V druhém díle Výzbroj a výstroj se popisují věci, které budete potřebovat při provozování horolezectví, a to jak pro letní, tak i zimní období. Dozvíte se zde základní přehled toho, jaké věci je možné si pořídit a k čemu slouží, a jak toto vybavení funguje. Jsou zde zařazeny věci jak pro skalní lezení, horskou turistiku, tak i horolezectví v horách. Mimo tento všeobecný přehled jsou zde také podrobně popsány některé konkrétní výrobky (především jsou to jisticí pomůcky), které reprezentují určitý typ konstrukce, který je společný i pro další výrobky jiných výrobců.

Získat to: Horolezecká metodika – 2.díl – Výzbroj a výstroj Apple Books CZSK, Google Play

Titulka - Horolezecká metodika - 3. díl

V třetím díle Jištění a slaňování už je to vážnější. Vítejte v akci. V této kapitole se naučíte, jak se při výstupu na skálu jistit proti pádu, podrobněji se zde zaměříme na ovládání jistící pomůcky, jak se vyvarovat některých chyb, kterých se lidé často při jištění dopuštějí, jak sestrojit jistící stanoviště a provést sebejištění, a další činnosti, které s jištěním souvisí. Následně pak pokračuje popis slaňování a s ním spojených činností, ať už se jedná o slanění s nouzovou výbavou, sebejištění při slaňování, apod. Nechybí ani rady pro situaci, kdy při slaňování dojde ke komplikacím, tak jak je vyřešit, abychom se z těch skal nebo hor dokázali zase dostat dolů na pevnou zem.

Získat to: Horolezecká metodika – 3.díl – Jištění a slaňování Apple Books CZSK, Google Play

Titulka - Horolezecká metodika - 4. díl

Čtvrtý díl se věnuje činnostem v horách, a je proto prostě nazvaný Na horách. Začne se zde úplně od základu – nejprve se probere postup v horách po běžných stezkách, a následně pak chůze ve volném terénu mimo stezky, a to v různých terénech, jako jsou suťové a travnaté svahy, průstup kosodřevinou, chůze na sněhovo-firnových svazích, apod. Dále je zde probrána důležitá otázka plánování túry v horách, jak podniknout horskou túru, jakou taktiku během horské túry dodržovat, a také je zde popsáno vše, co se týká horských ledovců a postupu po nich. Další částí tohoto dílu jsou zajištěné cesty (tzv. klettersteig/via ferrata), historie jejich vzniku, způsoby jištění a postupu na nich.

Získat to: Horolezecká metodika – 4.díl – Na horách Apple Books CZSK, Google Play

Titulka - Horolezecká metodika - 5. díl

Pátý díl Sníh a led se již zaměřuje na určitou specifickou záležitost. Tato kapitola je určena těm zájemcům, kteří se mimo jiné chtějí věnovat lezení ledů, a pak všem těm, kteří chtějí pokročit dál, a to k akcím v ledovcových horách, kde celoročně leží v terénu sníh, anebo v horách během zimního období. Postup a lezení na sněhu, ledu a v mixu jsou stěžejní témata tohoto dílu. Podrobně se zde probírá, jak budovat jištění a jisticí stanoviště na sněhu a v ledu, jak postupovat v horském terénu na sněhu, je zde popsán lezecký pohyb při lezení na ledu s cepíny, brzdění s cepíny při pádu na sněhovém svahu a další činnosti typické pro pohyb v zimních horách.

Získat to: Horolezecká metodika – 5.díl – Sníh a led Apple Books CZSK, Google Play

Titulka - Horolezecká metodika - 6. díl

Šestý díl Záchrana pojednává o postupech a lanových technikách, které musíme použít v situaci, kdy se přestalo dařit, a je potřeba se nějakým způsobem dostat z potíží. Může se jednat třeba o pomoc slabšímu spolulezci při lezení, ať už se jedná o spuštění prvolezce od místa, které nedokázal na skále přelézt, nebo vytažení druholezce vzhůru, ale také může jít o evakuaci zraněného spolulezce úplně pryč ze stěny. Rovněž je zde probráno téma vytažení člověka z ledovcové trhliny po proboření se do ní. Součástí tohoto dílu je také kapitola o první pomoci, v rámci které jsou podrobněji probrájí ta medicínské témata, která nějakým způsobem souvisí s lanovými technikami nebo horami, typicky jsou to trauma z visu, podchlazení a omrzliny, atd.

Získat to: Horolezecká metodika – 6.díl – Záchrana Apple Books CZSK, Google Play

Titulka - Horolezecká metodika - 7. díl

Sedmý díl Speciality je pak určen pro všechna navazující témata. Je zde zařazeno například technické lezení, zjednodušená forma jednolanové techniky přizpůsobená pro potřeby horolezců, je zde obsáhle popsána problematika sólolezení, jsou zde také představeny některé formy soutěží v horolezectví, jako jsou závody v lezení na umělých stěnách, dále základy orientace v terénu pomocí buzoly, ochrana přírody, a také pojednání o právní odpovědnosti při horolezecví nebo přehled technických norem. Rozhodně nejsou v tomto šestém díle nějaké zbytečnosti, které za to nestojí. Pokud jste došli až sem, tak k tomu, aby jste dovršili určitý souhrn vědomostí, potřebujete znát i řadu z těchto speciálních témat.

Získat to: Horolezecká metodika – 7.díl – Speciality Apple Books CZSK, Google Play

Zajímá vás podrobně celý obsah knihy? Zde je seznam všech dílů (jejich kapitoly a podkapitoly).

Do budoucnosti není počet a skladba těchto dílů ukončená. Učebnice horolezeckých metod se bude nadále rozrůstat, a to jak v rámci stávajících dílů, tak se i počítá s přidáváním nových dílů, kde budou zpracována další alpinistická témata.

Celá učebnice je rozdělena na několik dílů také proto, aby se zmenšil objem stahovaného souboru elektronické knihy. Je to poměrně pádný důvod, protože učebnice obsahuje řadu video nahrávek, a kdyby bylo všechno pohromadě v jedné knize, její datová velikost by byla neúměrně obrovská. Rozdělením na díly se podařilo objem dat dostat na přijatelnou míru.

Formát

Technicky jednodušší verze pro Google Play je ve formátu PDF, ovšem soubor je konvertovaný do podoby fungující v Play Store. Lze spustit takřka na čemkoliv, co má aplikaci Knihy Google, anebo co má (stolní počítač, notebook, nějaký „no-name“ tablet, apod.) webový prohlížeč s volným přístupem ke službám a stránkám Googlu.

Multimediální verze pro platformy Applu je vyrobena ve formátu .ibooks, to znamená, že pro její otevření a spuštění potřebujete zařízení iPad nebo iPad-mini, telefon iPhone nebo počítač Mac od firmy Apple.