Děti na klettersteigu

Zdánlivá pohodovost zajištěných cest vede řadu rodičů k tomu, aby na tuto „zabezpečenou“ aktivitu vyrazili s dětmi. Tak zaprvé, úplně malé děti, které je nutno ještě nosit v sedačce, na zajištěné cesty vůbec nepatří. Rovněž se ani nehodí sem brát děti mladší 12 let, které nemají dlouhodobější pravidelnou lezeckou průpravu.

Ale i tak je nutno, aby rodiče, nebo pověřená osoba děti doprovázející, vzali v potaz několik specifik. Jednak fakt, že děti jsou menšího vzrůstu, a tak budou mít problémy s rozsahem paží a nohou při lezení po umělých stupech, které jsou osazeny pro rozměry dospělého. Co obzvláště dětem dělá problémy, je obsluha karabin, které jsou na jejich ruce příliš velké. Proto je dobré, aby dítě bylo přítomno při koupi karabiny v obchodě, a vybralo si takovou, se kterou se mu dobře manipuluje. Dítě se také dříve vyčerpá, unaví nebo prochladne. Pro řešení krizových situací by měl dospělý mít sebou v záloze kus horolezeckého lana dlouhého aspoň 20 – 30 metrů a další potřebnou výzbroj, aby mohl v případě nouze dítěti pomoci doprovodným jištěním. Předpokládá to, že dospělý umí z horolezeckým lanem manipulovat.

Důrazně je třeba doporučit, aby alespoň jeden z dospělých, který dítě doprovází, znal danou cestu z dřívějška, a měl konkrétní představu o tom, co je čeká, kudy vede správná trasa, v kolik hodin mají být na kterém místě tak, aby se neopozdili.

V roce 2011 provedla Bezpečnostní komise Německého alpského spolku (DAV) zkoušku, jak funguje míra tlumení klettersteig-setu u lehčích osob. Zjištěné údaje byly alarmující. Tlumič pádu, tak jak jej nastavují podmínky normy EN 958, u velmi lehkých osob neposkytuje dostatečné tlumení. Lehká osoba (dítě) nestačí na to, aby uvedla smyčku klettersteigového setu do pohybu v tlumiči. Náraz může být velmi tvrdý. Malé lehké děti tudíž nesmějí na klettersteigu padat. Dospělý průvodce jim musí poskytnout dodatečné horní jištění lanem.

x x x