Boční jištění

Někdy též nazývané postranní jištění. Historický způsob jištění. Nejčastěji se provádí v kombinaci s dolním jištěním. Podstatou bočního jištění je použití dalšího, druhého lana, které je od lezce vedeno někam do boku k nějakému dalšímu, druhému jistícímu stanovišti. Člověk je tak jištěn dvěmi lany. Případný pád má podobu většího či menšího kyvadla, zhoupnutí se. Toto jištění například používali dávní sasští pískovcoví lezci, kteří se při výstupu na nedostupnou věž jistili navíc z vrcholu nějaké sousední, lehce dostupné věže. Sasští Němci toto boční jištění nazývají „schwebe“. Dnes se už tento styl jištění používá jen výjimečně. Schwebe se příležitostně využívá při výstupech u kterých nezáleží na jejich sportovní hodnotě (např. při dolézaní obtížných pasáží při průzkumu jeskyní).

* * *