Neprodejné knihy

Horolezectví – příručka pro školení vedoucích a cvičitelů, A.Černík, J.Lášek, V.Šedivý, Sportovní a turistické nakladatelství, 1964

167 str., rozměry 29 × 20,5 cm

Publikace vydaná pro potřeby Českého horolezeckého svazu. Některé informace jsou již zastaralé. – Obsáhlé dílo určené cvičitelům a instruktorům, kterým mělo pomoci při výuce horolezectví v oddílech. Kromě běžných témat jako je materiál, lezení a jištění, nechybí zde ani zdravověda, topografie, meteorologie, pokyny pro práci s mládeží, a mnoho dalších. Text není vždy podrobný, není to učebnice v pravém smyslu slova. Je to vlastně jakási obrovská osnova, kterak a co mají cvičitelé vyučovat. Ilustrace nejsou, ale součástí publikace je příloha s mapami pohoří a formuláři rozvrhů hodin pro výuku.

Metodický dopis – Jištění a zajišťování v horolezectví, Sylva Talla, ČSTV, 1979

45 str., rozměry 29 × 20,5 cm

Publikace vydaná pro potřeby Českého horolezeckého svazu. Některé informace jsou již zastaralé. – Obsah je věnovaný pouze problematice jištění, to jest fyzikální rozbor pádu, uzly, navazování, jištění lanem nebo pomocí jistících pomůcek, a tvoření jistících bodů v terénu. Ilustrace jsou kreslené obrázky a černobílé fotografie.

Metodický dopis – Úrazovost a úrazová zábrana v horolezectví, Zdeněk Vlč, ČSTV, 1980

33 str., rozměry 20 × 14,5 cm

Publikace vydaná pro potřeby Českého horolezeckého svazu. Některé informace jsou již zastaralé. – Obsah tvoří text a tabulky v závěru publikace. Rozbor úrazovosti horolezců, popsány jsou jednak charaktery zranění, pak jejich počet, a navrhnuta protiopatření. Nutno podotknout, že tato protiopatření mají typicky rys z doby vlády komunismu v Česku. Tuhý režim a centralizovaná byrokratická kontrola je dominantním rysem těchto opatření (v originále se to nazývá „organizačně – administrativní opatření“). Co ale nakonec jiného zbývalo, že? Kdo si ještě z té doby udržel umění číst mimo řádky, najde v textu zoufalý povzdech, jak že cvičit pohyb na ledovci, když u nás nejsou (a na Západ se přes železnou oponu nesmí), jak očekávat zlepšení po zavedení povinnosti mít v horách přilbu, když je to nedostatkové zboží (nekvalitní zednické přilby Češi nosili v horách ještě v 1/2 90.let). Bída komunismu… Zatím tou dobou (1980) byl už v Německu Pit Schubert uprostřed své bohaté a plodné práce.

Metodický dopis – Bezpečnostní zásady v horolezectví, Ivan Rotman a kolektiv, ČSTV, 1984

78 str., rozměry 20,5 × 14,5 cm

Publikace vydaná pro potřeby Českého horolezeckého svazu. Některé informace jsou již zastaralé. – Návod pro horolezce jak bezpečně konat. Text je obohacen několika obrázky. Na začátku publikace jsou typická tuhá organizační opatření, nechybí vzory všelijakých formulářů, které se musely povinně vyplnit, aby se mohlo jet do hor. Dál je už text podstatně užitečnější. Stručně, ale přitom hutně jsou zde vyjmenované novinky v metodice horolezectví, přičemž je to jasné ovlivnění německým DAV. Není se co divit, ekonomicky a technologicky komunistické země zaostávaly, žádná moderní výbava pro horolezce se u nás nevyráběla, takže nezbývalo, než to včetně vědomostí převzít od Němců. Druhou podstatnou částí publikace je tabulka s doporučenými cestami pro začátečníky ve Vysokých Tatrách. V třetí části jsou kapitoly o nebezpečí v horách, meteorologii, orientaci, a pak o první pomoci v horách (tady jsou poprvé k vidění ony typické ilustrace, které pak I.Rotman používal ve skriptech pro školení první pomoci ještě po roce 2000).

Metodický dopis – Sólolezení, specifický způsob provozování horolezectví, kolektiv autorů, ČSTV, 1985

18 str., rozměry 29 × 21 cm

Publikace vydaná pro potřeby Českého horolezeckého svazu. Některé informace jsou již zastaralé. – Tento metodický dopis je dalším článkem celé řady dokumentů, kterým se ČSTV vedené komunistickou ideologií snažilo vyrovnat s fenoménem sólolezení. To totiž vůbec svou podstatou nezapadalo do konceptu „kolektivní tělovýchovy“. Ať však soudruzi dělali, co dělali, stále někdo bez povolení sólo lezl, a snaha o vymýcení tohoto individualistického nešvaru tak časem pomale uvadla. A výsledkem je tato publikace, která již bere sólolezení na milost, a uvádí jej mezi řádné a oficiální horolezecké aktivity, kterou může po zralé úvaze provozovat každý (s výjimkou mládeže ČHS, která měla sólolezení i nadále zakázané). Obsah nejprve přináší stručnou historii sólolezení, pak popis několika metod jištění při sólolezení, a na závěr etické pojednání. Ilustrace nejsou žádné.

Sborník z konference o úrazové zábraně – horolezectví, Jiří Tomčala, ČSTV, 1985

95 str., rozměry 20,5 × 15 cm

Publikace vydaná pro potřeby Českého horolezeckého svazu. Některé informace jsou již zastaralé. – Pozoruhodná publikace. Na začátku jsou sice nezbytné směrnice a jiné přehnaně byrokratické záležitosti komunistické éry. Ale co následuje, je opravdu velmi zajímavé. Jsou to referáty přednesené v rámci konference o úrazech při horolezectví, včetně následujících diskusních příspěvků. Současně je zde řada tabulek se statistickými údaji o úrazech při horolezectví, které sestavil I.Rotman. Zvláště referáty a diskusní příspěvku jsou kvalitní, ještě po letech ty názory podněcují k zamyšlení. Konečně z těch komoušských byrokratických brožurek poprvé prokoukl pestrý obraz rozmanitého světa a lidské duše, aspoň na chvilku. Navíc jsou zde otevřeně řečeny zoufalé stížnosti nad nedostatkem výzbroje a výstroje (komunismus to nebyl schopen vyrobit), nebo nemožností publikovat. Nu a po tomto zajímavém obsahu se prolistujeme až na konec publikace, kde jsou uvedeny závěry vyplývající z konference, a už je tu potvory máme zase – jako první jsou uvedeny „organizačně – administrativní opatření“ (návrh na novou směrnici, návrh na nový průkaz, návrh na nový disciplinární řád, atd.) Ach jo.

Horolezectví, František Vrabel a kolektiv, ČSTV, 1987

95 str., rozměry 29,5 × 21 cm

Publikace vydaná pro potřeby Českého horolezeckého svazu. Některé informace jsou již zastaralé. – Ač název vzbuzuje dojem všeobecného pojednání o horolezectví, je tato publikace zaměřena jen na trénink. Téma zpracováno velmi podrobně. Ilustrace jednoduché kresbičky, a pak grafy a tabulky. Zaměřeno široce, trénink jak pro himálajské výškové horolezce, tak pro sportovní lezce na skalách, anebo i pro skialpinisty.

Metodický dopis – Zásada bezpečného jištění, Vladimír Krejčí, ČSTV, 1989

30 str., rozměry 20,5 × 14,5 cm

Publikace vydaná pro potřeby Českého horolezeckého svazu. Některé informace jsou již zastaralé. – Praktická metodická příručka, zabývající se jištěním při horolezectví. Jak provádět dynamické jištění, brzdné síly při jištění, zatížení postupového jištění, popis jistící metody UIAA, jištění pomocí slaňovací osmy, zřízení jistícího stanoviště. Doprovázeno jednoduchými černobílými kresbami.

Bezpečnost při vysokohorské turistice, Ladislav Jirásko a kolektiv, Svaz turistiky, 1990

72 str., rozměry 20,5 × 14,5 cm

Publikace vydaná pro potřeby Svazu turistiky ČSTV. Některé informace jsou již zastaralé. – Strasiplná ozvěna rigidního způsobu vzdělávání, kterou byla prodchnuta celá komunistická společnost. Tato příručka opět řeší „organizačně – administrativní opatření“, tentokrát v podání Svazu turistiky. Formuláře, průkazky, osvědčení způsobilosti, směrnice. V jednom z uvedených učebních plánů je předepsaná i 1 hodina vyučování pro „politickovýchovnou práci“, a to se už psal rok 1990. Tak aspoň něco užitečného – v poslední kapitole jsou doporučené skalní oblasti vhodné pro výcvik vysokohorské turistiky (VHT) na našem území.

Záchrana v horách, Robert Bednařík, Krasová sekce ČSS, 2003

35 str., rozměry 21 × 14,5 cm (sešit A5)

Publikace vydaná pro potřeby lezeckých kurzů Krasové sekce, což je jedna ze základních organizací České speleologické společnosti (ČSS). Jedná se o sešit scvaknutý kancelářskými svorkami, čistý samizdat. Toto vydání pro Krasovou sekci zařizoval Tomáš Frank.

Obsah je rozdělen na dvě podstatné části – 1.Záchrana v horách (nehody, postup zachránců bezprostředně po nehodě, přivolání vrtulníku, improvizované nosítka); 2.Laviny – (rozdělení lavin, posouzení lavinového nebezpečí, stupnice lavinového nebezpečí, co dělat při stržení lavinou, záchrana zasypaných lavinou). První část o záchraně v horách je stručná, druhá část o lavinách je již trochu podrobnější. Text je velmi dobře srozumitelný, doprovázený kreslenými obrázky a fotografiemi. Škoda jen, že fotografie jsou při černobílém tisku na papír hůře rozpoznatelné, místy skoro nelze poznat, co zobrazují. Oproti tomu má prohlížení souboru .PDF v Acrobat Readeru výhodu, fotografie jsou barevné, a tedy i velmi dobře přehledné.

Horolezecká činnost a ochrana přírody, Martina a Tomáš Frankovi, Krasová sekce ČSS, 2003

67 str., rozměry 21 × 14,5 cm (sešit A5)

Publikace vydaná pro potřeby lezeckých kurzů Krasové sekce z České speleologické společnosti (ČSS). Jedná se o sešit scvaklý kancelářskými svorkami, čistý samizdat. Toto vydání pro Krasovou sekci zařizoval sám autor, Tomáš Frank.

Původně je tento text určený pro potřeby Metodické komise ČHS ke školení horolezeckých instruktorů. Na instruktorských kurzech jej adepti dostávají jako učební text. Vlastní autorský text je na začátku publikace pouze na osmi stránkách. Dále pak převážnou část tvoří kompletně uvedený zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody, následuje seznam lezeckých oblastí v chráněných územích, pravidla pro pískovcové lezení. V závěru publikace je ukázka horolezeckých značek, používaných v terénu pro vyznačení povolených nebo zakázaných lezeckých území.

Geologie, Dr. Zdeněk Hokr CSc., Krasová sekce ČSS, 2003

42 str., rozměry 21 × 14,5 cm (sešit A5)

Publikace vydaná pro potřeby lezeckých kurzů Krasové sekce z České speleologické společnosti (ČSS). Jedná se o sešit scvaklý kancelářskými svorkami, čistý samizdat. Toto vydání pro Krasovou sekci zařizoval Tomáš Frank.

Původně byl tento text napsán v r.1975 jako tzv. metodický dopis cvičitelům horolezectví ČHS. Nicméně v roce 2003 před vydáním v Krasové sekci jej autor mírně upravil. Obsah je rozdělen na tyto části – Horniny, po nichž lezeme; Působení vnitřních sil, vznik horstev; Působení vnějších sil, vznik povrchových tvarů, ledovce; Několik podrobností závěrem. Nejvíce se text zaměřuje na oblasti Českého masívu, v něm na Českou křídovou tabuli, dále na Alpy a Karpaty (Vysoké Tatry). Text je nádherně srozumitelný, a jen škoda, že se autor nepustil do většího díla, kde by měl více prostoru na podrobnější výklad. V publikaci je i několik černobílých kreslených obrázků, sice poněkud stroze nakreslených, ale jinak dobře přehledných.

Základy zdravovědy, MUDr. Ivan Rotman, Krasová sekce ČSS, 2003

84 str., rozměry 21 × 14,5 cm (sešit A5)

Publikace vydaná pro potřeby lezeckých kurzů Krasové sekce z České speleologické společnosti (ČSS). Jedná se o sešit scvaklý kancelářskými svorkami, čistý samizdat. Toto vydání pro Krasovou sekci zařizoval Tomáš Frank.

Autor publikace MUDr. Ivan Rotman je dlouholetý šéf Lékařské komise ČHS, a člen Společnosti pro horskou medicínu. Původně je tento text určený pro potřeby Metodické komise ČHS ke školení horolezeckých instruktorů. Na instruktorských kurzech jej adepti dostávají jako učební text. Autor jej také již dříve zveřejnil na internetu na webových stránkách. Téma je zpracováno velmi podrobně a fundovaně, toto dílo by bez problémů sneslo profesionální vydání u některého ze zavedených nakladatelství.

V tomto vydání Krasové sekce z roku 2003 chybějí některé obrázky! Zcela chybí tzv.první obrazová příloha. V textu do str.50 jsou číselné odkazy na obrázky, ty však čtenář nenajde. Do čísla obr.20 může být omylem směrován na tzv. druhou obrazovou přílohu (ta v publikaci uvedena je), která se zabývá až prevencí úrazů pohybového ústrojí, a která se váže k textu až od str.51.

Lana a uzly pro horolezce a jeskyňáře, Tomáš Frank, Veronika Urbanová, 2001

60 str., rozměry 21 × 14,5 cm (sešit A5)

Publikace vydaná pro potřeby lezeckých kurzů Krasové sekce z České speleologické společnosti (ČSS). Jedná se o sešit scvaklý kancelářskými svorkami, čistý samizdat. Toto vydání pro Krasovou sekci zařizoval sám autor, Tomáš Frank.

Jedná se vlastně o 2.upravené a doplněné vydání. A s nutno konstatovat, že oproti starší verzi, kterou autor poskytl roku 2000 Metodické komisi ČHS pro školení horolezeckých instruktorů, je toto vydání z roku 2001 lepší, zvláště co se zpracování obrázků týče. Ale i text se posunul dál, například uvedení cizojazyčných názvů uzlů, seznam ilustrací a přehled doporučené literatury. Publikace je rozdělena na tři části – 1.O lanech a smyčkách (konstrukce lana, normované pády, síly při zachycení pádu, údržba lana); 2.Uzly v lezeckých technikách (přehled jednotlivých uzlů); 3.Navázání lezce (spojení lana s úvazy na těle). I když první a poslední část jsou také podrobné, nejpodstatnější a nejrozsáhlejší je druhá část, věnovaná uzlům. Velmi podrobný text doprovázený celou řadou kreslených a názorných návodů na vázání uzlů využitelných při lezeckých postupech.

Osobní výzbroj a výstroj pro pohyb na horách a v jeskyních, Tomáš Frank, Veronika Urbanová, 2001

49 str., rozměry 21 × 14,5 cm (sešit A5)

Publikace vydaná pro potřeby lezeckých kurzů Krasové sekce z České speleologické společnosti (ČSS). Jedná se o sešit scvaknutý kancelářskými svorkami, čistý samizdat. Toto vydání pro Krasovou sekci zařizoval sám autor, Tomáš Frank.

Obsah je zajímavě členěn. Střídavě jsou řazeny kapitoly pro horolezce a pro speleology, přičemž jednotlivé kapitoly se vzájemně doplňují. Což není nic divného, neboť speleologové často na cestách za jeskyněmi musí překonávat horský či lezecký terén, a pobývají v chladném a vlhkém prostředí podzemí, které se nemusí příliš lišit od prostředí drsných hor. Ať už jste horolezec nebo speleolog, můžete tuto knihu číst celou a nebudete mít pocit, že vám některé části obsahu přijdou zbytečné. Každá z těchto dvou komunit si za léta vyvinula a ověřila funkčnosti různých prvků výzbroje a výstroje, a v této publikaci má čtenář možnost si dané poznatky porovnat, a obohatit se znalostmi z druhé strany. A ještě jeden rys – autor doslova chrlí názvy různých produktů a firem, které je vyrábějí, až je člověk znalý toliko katalogu firmy Hudy-sport a membrány Gore-tex překvapen. V této knize se dozvíte, že existuje skrytější „jiný outdoorový vesmír“. A v něm září takové hvězdy, jako jsou Stibrányi a Meander, Damart, Gibbs a další.

Speleoalpinismus I. a II. díl, Radomil Matýsek, Speleomat s.r.o. Ostrava, 2003

1 × CD, objem 32,8 MB

Kniha v digitální podobě, jejímž autorem je ing. Radomil Matýsek, navazuje na svou předchozí publikaci Speleoalpinismus (viz. stránka Ostatní knihy), kterou před lety vydal při České speleologické společnosti. Ovšem obsah je téměř zcela nový. Není sice primárně zaměřen na horolezectví, je to příručka pro speleology, ale zaměřuje se na mnohé prvky výzbroje a výstroje, které se v horolezectví používají, jako jsou především jistící a slaňovací pomůcky, blokanty, a především Matýskovu specialitu – lanové techniky a uzly. Text je podrobný, obrázky jsou jednak kreslené, a to buď černobíle nebo barevně, anebo fotografie, opět některé černobílé, jiné barevné. Úvodní stránka je soubor HTML, ze kterého odkazy směřují na sobory DOC. Musíte tedy mít na počítači nainstalovaný nějaký internetový prohlížeč, a také textový editor Word od Microsoftu. Cédéčko má na líci černý potisk, a je vloženo do obyčejného, tenkého plexisklového obalu na CD, titulní stránku obalu tvoří jeden list papíru.

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany, Petr Buřič, Richard Franc a kolektiv, Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003

146 str., rozměry 29 × 20 cm

Interní příručka pro Hasičský záchranný sbor. Pozoruhodně obsáhlá a praktická publikace. Nutno ovšem hned říci, že není primárně zaměřená na horolezectví. Spíše ji ocení různí záchranáři, a lidé pracující ve výškách (česky lidově „vejškovky“), apod. Ale i horolezci lze přečtení této knihy doporučit. Zvláště cenné jsou informace o normách a předpisech výzbroje a výstroje, o metodách lanové techniky při záchraně (aspoň jako námět pro určitou modifikaci, neboť horolezci většinou nedisponují toutéž výbavou, jako záchranáři), a v neposlední řadě je zajímavé se dozvědět, jak záchranáři své akce provádějí, neboť je jistě dobré, aby horolezec (= budoucí oběť, klient záchranářů) tak trochu věděl, co se bude při záchraně dít a patřičně spolupracoval a nekomplikoval to.

Text je stručný a jasný, problematika podána srozumitelně. Ilustrace jsou dvojího druhu. Kreslené obrázky jsou v drtivé většině převzaté z katalogu francouzské firmy Petzl, jsou barevné, a jak je u Petzlu dobrým zvykem, perfektně přehledné. Dále jsou v publikaci použity barevné fotografie, a přesto, že jsou vytištěny na matném obyčejném papíru, jsou kupodivu velmi dobře přehledné. Nutno ocenit práci fotografa, který jednak vybral oblečení a materiál figurantů v kontrastních barvách, a rovněž dobře exponoval a nasvítil snímky. Jen díky tomu jsou nakonec barevné fotografie po tisku k něčemu.