Knihy o skialpinismu

Zimní turistika, Vlastimil Michalička, Mojmír Satori, Sportovní a turistické nakladatelství, 1960

102 str., rozměry 16,5 × 12 cm

Dnes už historická publikace, některé metodické pokyny z ní jsou již zastaralé. – Malá útlá knížečka popisuje to, co se dnes nazývá skitouring (pohyb po horách na lyžích, kdy si od začátku do konce túry vystačíme jen s lyžemi). Kromě záležitostí spojených s vlastním pohybem na lyžích je v knize docela podrobně probráno i táboření na sněhu. A pochopitelně nechybí obligátní kapitoly počasí a nebezpečí zimních hor. Informace převažují v textu, ilustrací mnoho není. Pár kreslených černobílých obrázků, a pouze čtyři černobílé fotografie uprostřed knihy jako obrázková příloha.

Lyžujeme v terénu, Igor Houdek, Sportovní a turistické nakladatelství, 1963

102 str., rozměry 21 × 15 cm

Dnes už historická publikace, některé metodické pokyny z ní jsou již zastaralé. – Tahle kniha je zapomenutá česká učebnice skialpinismu, byť to slovo se v knize nevyskytuje. Aby nedošlo k nedorozumění, tohle není lyžařská učebnice pro lyžaře na sjezdovkách nebo běžkaře v Krkonoších, nic takového. Tohle je opravdu o ryzím vysokohorském lyžování, které se dnes nazývá skialpinismus. Nechybí i takové témata, jako je počasí, jižní fén, lavinové nebezpečí, použití cepínů a maček, jištění lanem, záchrana a nosítka z lyží, apod. Ilustrace jsou jednak černobílé kresby, a uvnitř knihy je navíc ještě černobílá fotografická příloha. Jinak pro zajímavost stojí za zmínku, že Igor Houdek je společně s Milošem Vrbou také autorem knihy „Zimní nebezpečí v horách“.

Skialpinismus, Stefan Winter, Kopp, 2002

127 str., rozměry 20,5 × 15,5 cm

Kniha je zaměřená jen na skialpinismus. Otázky spojené s horolezeckou tématikou jsou zmíněny jen okrajově. Kniha je určena pro začátečníky, kteří se potřebují s problematikou seznámit. Text je stručný, úsečný, poměrně srozumitelný.

Ovšem co se týče kapitoly „Nauka o lavinách a management rizik“ (autor: Martin Engler), která představuje téměř třetinu knihy, lze mít vůči textu výhrady. Text je psán podivuhodným ekonomicko-manažerským newspeakem, takže namísto „všimnout si“ je používán výraz „obdržet informace“, namísto „špatné podmínky“ jsou „negativní faktory“, místo „vytvářejí“ je „podporují existenci“, apod. Celý text je tak nepřirozený, některé odstavce si člověk musí přečíst opakovaně, aby vůbec odhalil smysl sdělení. Jednotlivé části kapitoly se nedoplňují, čtenář je čte, a nedochází k navrstvování znalostí. Po přečtení této kapitoly člověk zavře knihu, na chvíli se otupěle zadívá do prostoru a zeptá se: „Je mi to teď jasné? Co jsem se vlastně dozvěděl …?“ Bohužel skoro nic. Tato kapitola o lavinách je psána jak nějaký firemní propagační materiál, který má za účel především prvoplánově ohromit čtenáře svou rádoby fundovaností. Ale když pak čtenář chce užitek, zjistí, že je to množství nakupených a těžko uchopitelných slov. Škoda, zvláště když témata, o kterých autor píše, jsou důležitá. Zmiňovaná metoda 3×3 pro hodnocení rizik nebo pomůcka Snowcard jsou užitečné věci, ale zde je to podáno tak, že to lidi spíše odradí.

Dále, co se celkově knihy týče: Barevné fotografie jsou velmi zdařilé. Sice jich pár v knize je jen jako ilustrační kýče, ale nepřekračuje to neúnosnou míru. Naopak většina fotografií splňuje to, co mají ilustrace v učebnicích plnit – po jejich shlédnutí má člověk pocit, že se něco dozvěděl, ujasnila se představa, jak něco vypadá. Kreslené ilustrace jsou také velmi kvalitní a dobře přehledné, k čemuž jistě pomohlo jejich barevné provedení.

Skialpinismus a skitouring, Wolfgang Pohl, Christof Schellhammer, Altimax, 2005

100 str., rozměry 18,5 × 12 cm

Moderní knížka popisující základy skialpinismu a skitouringu. Spíše toho skitouringu, protože atributy alpinismu, jako jsou cepín, mačky, lano a jištění, nejsou v této knížce popisovány. Kniha je překladem původně německé knihy vydané u nakladatelství Bruckmann Verlag v roce 2004. Text je psaný stručně, až úsečně, často je použito odstavců s odrážkami. Nicméně obsah textu je čtivý a snadno pochopitelný. Ilustrace jsou dvojího druhu, buď barevné kreslené obrázky, nebo barevné fotografie. Kreslených obrázků je jen pár, ale jsou velmi dobře názorné. Barevné fotografie jsou také vcelku kvalitní, ale škoda, že některé jsou tak malé (některé až jako poštovní známka). Člověk aby pak žmoural očima ve snaze něco vůbec na obrázku rozluštit.

Asi jako důkaz „infantilní senility“ současné společnosti je v knize volně vložená „nápovědní“ kartička s algoritmem pro hodnocení lavinového nebezpečí v terénu – to jako pro případ, že by jste při akci zapomněli, na co dávat pozor, tak v kapse budete mít tuhle nápovědu. Trochu to však připomíná snahu milovat se, a mít při tom v ruce příručku ´Jak na to´. Dotaženo do absurdna, mohli bychom vlastně celou tuto skialpinistickou knížku roztrhat na jednotlivé listy, a ty si zastrkat do všech kapes naší bundy, a hle! – všechno by to byly kartičky s „rozhodovací strategií“. Proč se něco učit zpaměti, že? Ach jo, divná doba…

Info@hudy – základy skialpinismu, Michal Bulička, Martin Honzík, HUDYsport, 2007

60 str., rozměry 21 × 15 cm

Další stručná brožurka, či spíše sešit formátu A5 z produkce Hudysportu, v níž se metodické rady kombinují s katalogem zboží uvedené firmy. Oproti předchozí publikaci, která se zabývala lezením, je tato zaměřena na lyžování (skialpinismus, skitouring, freeride). Jestliže u „Info@hudy – základy bezpečného lezení“ jsme si mohli zoufat nad neujasněnou koncepcí, kdy nebylo rozeznat, co jsou rady pro lezení na umělé stěně, a co pro venkovní lezení na skalách, musíme nyní „Základy skialpinismu“ pochválit. Suma informací je kompaktní, jasná, a logicky postupně podaná. Nepochybně se zde projevil fakt, že skialpinismus je oblíbenou disciplínou Michala Buličky, který se tomuto tématu věnuje již roky, a zúročil zde i své dřívější zkušenosti získané při publikování textů formou .pdf souborů na internetu. Také si kladné hodnocení zaslouží užívání normální češtiny. Z legračních výrazů zůstal jen „management záchrany“, ale snad nás i tento výraz časem opustí. Nakonec ještě drobný postesk – škoda, že je to tak stručné. Například některé výsledky zahraničních testů a pokusů jsou zajímavé, a jistě by si zasloužily podrobnější rozbor. Snad příště. Neboť tento reklamní sešit dává tušit, že jednou snad konečně vyjde pořádná, kvalitní a obsáhlá česká kniha o skialpinismu.

Skialpinizmus – horské lyžovanie, Stanislav Melek, James, 2007

171 str., rozměry 23 × 16 cm

Slovenská učebnice skialpinismu a horského lyžování. Kniha je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi, a jedna věc je naprosto skvělá – fotografie jsou dostatečně velké, přehledné, a především mají velký didaktický účinek, zřetelně ukazují různé postupy a návody, často je do fotografií přidaný text nebo dokreslené šipky. Konečně autor, který zdařile dokázal pracovat s digitální fotografií. (Oproti tomu je potřeba zmínit jiné knihy, které se nechaly chytit do pasti obrazového designu, kdy buď mají nic neříkající velkoformátové fotografie s kýčovitými západy slunce, anebo jak poštovní známky malé fotografie, na nichž není nic vidět.) Zde u Skialpinismu – horského lyžovania můžeme uznale pokývat hlavou, povedlo se to.

Text je dobře čtivý, a to i v případě popisu tak dynamického pohybu, jako je lyžování. Nezabředává do složité tělovýchovné vědeckosti, popis je věcný a přirozený. Celkově je text vlastně dost stručný a úsečný, jeho rozsah je trochu uměle zvětšen použitím většího řádkování. Ale jelikož je síla knihy ve fotografické složce, nijak to není na škodu. Snad jen v obecnějších tématech, jako je kapitola Disciplína nebo První pomoc, by mohl být text podrobnější, ale nakonec tato témata jsou zpracována v jiných knihách, takže pokud bereme, že zde se píše jen o skialpinismu, tak lze nad stručným pojetím těchto kapitol přihmouřit oko.

Základy skialpinismu II, Michal Bulička a kolektiv, Hudysport, 2009

104 str., rozměry 21 × 14,5 cm

Druhé vydání metodické brožurky Základy skialpinismu z produkce Hudysportu. Podstata této publikace zůstává stejná, metodické rady jsou zde kombinované s katalogem firmy. Od předchozího vydání přibylo několik nových statí, především v oblasti plánování túr. Zpracování tohoto tématu dosáhlo postupným publikováním velmi podrobné a kvalitní úrovně. Zdařile je vysvětlena Munterova redukční metoda posuzování rizik při túře, jejíž přečtení a nastudování nelze než doporučit všem alpinistům, kteří podnikají zimní túry v horách. Z toho, co by šlo publikaci vytknout, snad stojí za zmínku příliš malé rozměry některých obrázků, opět se tu setkáváme s fotografiemi velkými jak poštovní známka. Ovšem za tím lze asi tušit omezený rozpočet a snahu na daný počet stránek vtěsnat text spolu s co největším počtem obrázků. Ale v celkovém hodnocení nelze než konstatovat, že Základy skialpinismu II se rozhodně podařily.