Knihy o umělých stěnách

Lezení na umělých stěnách, Slávek Vomáčko, Soňa Boštíková, Grada, 2003

127 str., rozměry 20,5 × 13,5 cm;

Kniha je především zaměřena na začátečníky, případně mírně pokročilé lezce. Doslechli jste se o lezení na umělých stěnách, a chcete se tomu aspoň trochu systematicky věnovat? Pak je tato kniha pro vás. Obsah je stručný, jen místy se autoři rozepsali o určitých problematikách podrobněji. Text je psán srozumitelně, takže i úplný laik hned chápe, o čem je řeč. Jen výjimečně se autorům přihodí, že nějakou vědomost považují za natolik obecně známou, že se neobtěžují ji vysvětlit. Například když doporučují dvojitou dračí smyčku nebo yosemitskou dračí smyčku jako bezpečnější, než jednoduchou dračí smyčku (což je správné), ale jaksi v celé knize není vysvětleno, proč a v čem je jednoduchá dračí smyčka horší. Čtenář se tak sice dozví správné způsoby, ale je to vědomost bez souvislostí. Podobných kazů je v knize jen pár a povětšinou se týkají méně důležitých věcí. Lze nad tím přihmouřit oko… Co je však opravdu škoda, je kvalita kreslených obrázků. Sice to trochu připomíná umělecký komiksový impresionismus, ale v tady učebnici to chvílemi působí „načmáraně“. Zvláště obrázkové návody na vázání uzlů jsou nepřehledné. Když už to nešlo udělat barevně, tak se aspoň mohlo použít přechodu z černé barvy přes šedou k bílé. Struktura uzlu by pak byla určitě zřetelnější. Ani fotografická příloha není žádná výhra. Skladba fotografií je naprosto nekoncepční, nelze rozeznat, co je reklama a co výukový obrázek. A když už nalistujeme nějakou fotografii, o které je možno soudit, že to asi reklama nebude, tak to vlastně ani výukový obrázek není, všechno to jsou jen takové ilustrační výjevy bez přímého vztahu k textu.

Obsah:

 • Kdy, jak a kde začít s lezením
 • Slovníček pojmů
 • Současný stav horolezectví a jeho disciplíny
 • Stručná historie lezení na umělých stěnách
 • Vybavení pro lezení
 • Metodika
 • Technika lezení
 • Bouldering
 • Trénink lezení
 • Lezení dětí
 • Lezecké stěny
 • Klasifikační stupnice a styly přelezů cest ve sportovním lezení
 • Lezecké soutěže, národní a mezinárodní organizace

Lezení na umělých stěnách, Ladislav Vomáčko, Soňa Boštíková, Grada, 2008

129 str., rozměry 20,5 × 14,5 cm;

Druhé vydání této knihy. Rozsah je stejný jako u prvního vydání, text doznal jen mírných úprav. Nejvýraznější změna je v některých obrázcích, buď jsou nově a lépe nakresleny, anebo jsou zcela nově zařazené. Celkově se druhé vydání v mnohém zlepšilo. Stručná a praktická příručka uvádějící do lezení na umělých stěnách.

Obsah:

 • Úvod
 • Kdy, jak a kde začít s lezením
 • Současný stav horolezectví a jeho disciplíny
 • Stručná historie lezení na umělých stěnách
 • Vybavení pro lezení
 • Jak začít
 • Technika lezení
 • Bouldering
 • Trénink lezení
 • Lezení dětí
 • Lezecké stěny
 • Slovníček pojmů
 • Literatura

Lezeme a šplháme, Jiří Baláš, Barbora Strejcová, Ladislav Vomáčko, Grada, 2008

113 str., rozměry 20,5 × 14,5 cm;

Kniha přináší náměty na různé dětské hry při lezení, a to ať už pro umělé stěny, anebo pro tělocvičny s žebřinami. Velmi zajímavý je krátký historický exkurz, který čtenáře seznámí s historií výcviku lezení v armádách nebo různých tělocvičných organizacích. Vlastní hry jsou poté jedna po druhé představeny na jednotlivých stranách, každá hra je očíslována a je jí vyhrazena jedna stránka s popisem pravidel, stupněm obtížnosti, doporučeným věkem a počtem dětí, které ji mohou hrát. Velmi praktická a užitečná knížka pro „horolezecké rodiče“.

Obsah:

 • Úvod
 • Tradice využívání lezeckých aktivit
 • Přínosy a dopady lezeckých aktivit
 • Umělé lezecké prostředí
 • Vybavení pro lezecké hry a cvičení
 • Lezecká technika
 • Lezení dětí
 • Struktura lezecké hodiny
 • Lezecké hry a cvičení
 • Závěrem
 • Seznam her a cvičení