Edice Alpy

V nakladatelství Alpy vychází řada malých metodických knížek, sešitků, s horskou tématikou pro vysokohorské turisty. Jedna publikace se vždy věnuje jedné problematice. Dosud vyšly: Nebezpečí v horách, Pohyb v neledovcových velehorách, Pohyb po ledovcích, Počasí v horách, Aklimatizace v horách, GPS – praktická příručka, Orientace v horách, Laviny + Vysokohorské lyžování a skialpinismus. V roce 2002 vyšel Pohyb v neledovcových velehorách v přepracovaném vydání od autora A.Krška. V roce 2003 vyšel Pohyb po ledovcích v přepracovaném vydání od autora A.Krška.

Horolezcům zaměřeným na lezení v horách se přečtení těchto knížek vyloženě vyplatí. Informace v těchto knížkách jsou sice psány se snahou o maximální stručnost, což je dáno nevelkým formátem a počtem stran, ale i tak jsou tyto informace někdy zajímavě podrobné a odborně na výši.

Počasí v horách, Otokar Simm; Alpy; 1997, 47 str., rozměry 18 × 11 cm

Obsah:

 • Změna počasí v horách a její možné následky
 • Předpověď počasí
 • Povětrnostní mapa
 • Tlakové výše a níže
 • Teplá, studená a okluzní fronta
 • Vlastní pozorování počasí v horách
 • Nebezpečí vyplývající z počasí

Aklimatizace v horách, Ivan Rotman; Alpy; 1997, 59 str., rozměry 18 × 11 cm

Obsah:

 • Rizika poškození zdraví v horách
 • Základní pohybové vlastnosti a reakce na tělesnou zátěž
 • Fyziologie pohybu v horách
 • Aklimatizace na vyšší nadmořskou výšku a její průběh
 • Poruchy aklimatizace a akutní horská nemoc (AHN)
 • Léčení akutní horské nemoci
 • Ostatní formy horské nemoci a onemocnění ve výšce
 • Prevence akutní horské nemoci a pravidla aklimatizace
 • Výživa ve vysokohorském prostředí
 • Zásady aklimatizace velehorským výškám
 • Taktika pro výstup nad 5300 m
 • Předpověď tolerance výšky
 • Lékařské zabezpečení trekingu a velehorských expedic
 • Věkové zvláštnosti a horolezectví žen
 • Doporučení lékařské komise UIAA
 • Přílohy

GPS – praktická příručka, Vladimír Štádler; Alpy; 1999, 57 str., rozměry 18 × 11 cm

Obsah:

 • Než začneme navigovat
 • Mapy, navigační pojmy
 • Pasivní nebo aktivní využití GPS přijímače
 • Navigace v různých podmínkách
 • Navigace v komplikovaných podmínkách
 • Něco z teorie chyb
 • Jiné souřadné systémy
 • Další metody GPS navigace
 • Zkratky v GPS

Orientace v horách, Ivo Hejl; Alpy; 1999, 55 str., rozměry 18 × 11 cm

Obsah:

 • Rozdíly mezi orientací ve značeném a velehorském terénu
 • Mapy
 • Zobrazení terénu
 • Mapy vhodné pro vysokohorskou turistiku
 • Pomůcky pro orientaci
 • Měření azimutu v terénu i na mapě
 • Určování výšek
 • Práce s mapou
 • Odměřování vzdáleností z mapy
 • Výškové údaje na mapách
 • Odhad vzdáleností a výšek
 • Náhradní určování světových stran
 • Příprava túry
 • Značení turistických cest
 • Orientace pomocí GPS (stručně)

Laviny + Vysokohorské lyžování a skialpinismus, Jaromír Charvát, Ladislav Bureš; Alpy; 2000, 70 str., rozměry 18 × 11 cm

Obsah:

 • Sníh
 • Laviny sněhové
 • Ledové laviny
 • Kamenné laviny
 • Plánování túry z pohledu minimalizace lavinového rizika
 • Chování při stržení a zasypání lavinou
 • Současné moderní technické pomůcky pro záchrannou činnost v lavinách

+

 • Co je to vysokohorské lyžování (skialpinismus)
 • Způsoby provádění vysokohorského lyžování a skialpinismu
 • Vybavení
 • Technika pohybu
 • Hodnocení a klasifikace túr a terénů
 • Terény pro vysokohorské lyžování a skialpinismus v České republice a jejich klasifikace
 • Terény pro vysokohorské lyžování a skialpinismus v zahraničních horách
 • Příprava akce
 • Příprava túry
 • Vybavení jednotlivce a družstva na jednodenní túru
 • Průběh túr, postup družstva v různých terénech
 • Nebezpečí v horách
 • Činnost při pádu
 • Vyprošťování při pádu do trhliny
 • Činnost jednotlivce a družstva v lavinovém terénu
 • Zásady bezpečného provozování vysokohorského lyžování a skialpinismu

Nebezpečí v horách, Ivo Hejl, Alpy, 1995, 54 str., rozměry 18 × 11 cm

Obsah:

 • Hlavní příčiny úrazu v horách
 • Neznalost terénu
 • Nezvládnutí pohybu v horském terénu
 • Nedostatečná fyzická, psychická a teoretická připravenost, přecenění vlastních schopností
 • Nevhodný výběr túry, špatná časová kalkulace
 • Špatná výstroj a výzbroj
 • Špatné počasí, nedostatečná viditelnost a působení přírodních živlů
 • Velká nadmořská výška, sluneční záření
 • Organizační zásady bezpečné túry
 • Jak se chovat při úrazu, volání o pomoc
 • Příprava a vedení túry
 • Výstroj a výzbroj

Pohyb v neledovcových velehorách, Otakar Simm, Alpy, 1995, 62 str., rozměry 18 × 11 cm; V roce 2002 vyšlo přepracované vydání od Alexandra Krška

Obsah:

 • Pohyb ve vysokohorském prostředí
 • Pohyb mimo cesty
 • Výzbroj vysokohorského turisty
 • Lana
 • Smyčky
 • Základní uzly používané při VHT
 • Horolezecké úvazy
 • Karabiny
 • Ostatní technické pomůcky
 • Zajištěné vysokohorské cesty (klettersteig/via ferrata)
 • Technika jištění ve vysokohorské turistice
 • Slaňování
 • Taktika ve VHT
 • Návrh výstroje a výzbroje vysokohorského turisty v neledovcových horách
 • Postup při nehodě, přivolání pomoci

Pohyb po ledovcích, Alexander Krško, Alpy, 2003, 53 str., rozměry 18 × 11 cm; Toto je přepracované vydání, předtím knížka vyšla v roce 1995, autor Ladislav Bureš

Obsah:

 • Vybavení pro pohyb po ledovci a na sněhových polích
 • Výstroj
 • Výzbroj
 • Pohyb po měkkém sněhu a firnu
 • Pohyb po tvrdém firnu a po ledu
 • Postup družstva po ledovci
 • Navázání družstva na lano
 • Technika jištění na ledovci
 • Orientace na ledovci
 • Činnost lanového družstva při pádu člena do trhliny
 • Organizace záchranné akce na ledovci a přivolání pomoci
 • Názvosloví ledovce