Zafixování lana v jistící pomůcce

Zafixování lana v jistící pomůcce při přímém jištění

Zafixování lana v jistící pomůcce způsobí samočinné zablokování lana, čímž se lanu znemožní pohyb v jistící pomůcce. To umožňuje jističi pustit se lana oběma rukama. To má velký význam zvláště v situaci po pádu prvolezce, který se poranil. Zablokováním lana v jistící pomůcce se jistič zbaví povinnosti držet lano, a může se plně věnovat záchraně, připravit si zdravotnický materiál, a následně po zablokovaném laně vystoupit nebo sestoupit ke zraněnému spolulezci.

Zafixování lana při přímém jištění na jistícím stanovišti, zde při jistící metodě UIAA s poloviční lodní smyčkou na karabině HMS

Zafixování lana v jistící pomůcce při nepřímém jištění (od sebe)

Zafixování lana v jistící pomůcce typu "kyblík" při jištění od sebe

Zafixování lana v osmě při jištění od sebe

Zafixování lana při jištění poloviční lodní smyčkou od sebe