Knihy o uzlech

Kniha o uzlech, F.A.Elstner, Svaz skautů – RČS, 1927

80 str., rozměry 22,5 × 15 cm

František Alexander Elstner je bezesporu nejvýznamnějším českým autorem v oboru uzlů a uzlování. Nicméně k tomuto oboru se nedostal skrze alpinismus, ale prostřednictvím skautingu. Jeho knížky tak nejsou primárně zaměřené na horolezecké postupy, nicméně způsob, jakým Elstner o uzlech psal, předurčuje jeho dílo k využití v jakémkoliv oboru. Co se autorovi nejvíce zdařilo, je vysvětlení podstaty uzlování. Jeho knížky nejsou jen tupou sérií předvedených uzlů. Autor se pečlivě snaží vysvětlit z jakých útvarů na laně se uzly skládají, upozorňuje na podobnost mnoha uzlů, na to, že existuje jen několik základních uzlů, a všechny ostatní jsou vlastně jen variacemi na dané téma. S Elstnerem se člověk uzly učí vtipně a elegantně.

Jeho prvotina z roku 1927 je ryze skautskou učebnicí. Mimo jiné ale obsahuje dvě kapitoly, a to Uzly v záchranné službě a Horolezecká, které jsou překvapivě velmi podrobné a rozhodně se nedrží jen samotného uzlování. Věnují se krátce také konstrukci lan, doporučení pro zacházení s lanem, a dále otázkám jištění, jak postupového, tak budování jistícího stanoviště, a také slaňování. Zhruba tucet stran tohoto obsahu řadí F.A.Elstnera mezi vůbec první české autory, kteří psali o horolezecké metodice.

Toto vydání z roku 1927 má ve vlastní knize jen minimum obrázků, protože kniha se prodávala s externí obrazovou přílohou, která obsahovala přes 200 ilustrací. Kniha se dočkala neobvyklého reprintu. Skupina českých skautských emigrantů v Kanadě tuto knihu nascenovala včetně obrázků, a v nové sazbě a jen s minimálními úpravami textu ji vydali ve formě souboru PDF.

Kniha o uzlech, F.A.Elstner, Canadian Sea Scouts Homeport, 2006 – download

Titulní strana vydání z roku 1927 uvedená nahoře je pouze rekonstrukcí. Podařilo se dohledat jen malý obrázek původní titulní strany, a počítačovou technologií se vymodeloval přibližný původní vzhled knihy.

Uzly a laso, F.A.Elstner, Profil, 1968

135 str., rozměry 20,5 × 14 cm

Další vydání Elstnerovy knihy je z pochopitelných důvodů méně zaměřeno na skauty (i když byl skauting v roce 1968 nakrátko komunistickou mocí povolen, nestačil se do brzkého opětovného zákazu organizačně rozrůst). A tak kniha nese více civilní tvář, než vydání z doby první republiky. Mezitím došlo k rozšíření kapitoly věnované užití lasa a biče, což pravda také může být užitečné, ovšem je škoda, že horolezecké kapitoly se nadobro vytratily a nebyly opětovně zařazeny. Nicméně hlavní obecná část o uzlování zůstala zachována a rozšířena, a již zde vidíme vykrystalizovanou podobu Elstnerova díla, které v pozdějších letech už jen vylepšoval.

Vázání uzlů, F.A.Elstner, Atos, 1991

112 str., rozměry 20 × 12,5 cm

Toto vydání Vázání uzlů vyšlo až po smrti autora († 1974). Knihu tvoří jen základní obecná část věnovaná uzlování. Snad není troufalostí říci, že toto je nejlepší kniha o uzlech. V ní se jenom neučíte uzly, tady se učíte uzly pochopit.

Námornické uzly, L.N.Skriagin, Alfa, 1988

126 str., rozměry 20,5 × 14,5 cm

Jedná se o překlad ruské knihy do slovenštiny. Problematika uzlů je nahlížena důsledně z pohledu námořníků, a to i co se týče názvosloví. Navíc pro českého čtenáře je určitou komplikací slovenština, neboť i v ní se názvy častokrát liší od běžných českých názvů. Text je podrobný, mnoho zajímavých informací, historie uzlů a vzniku jejich názvů (v námořní terminologii), např. zde se dozvíte, proč je dračí smyčka v angličtině „bowline knot“. Ilustrace jsou jen černobílé kresby, strohé a dobře přehledné. Na konci knížky je zařazena tabulka s překladem názvů uzlů mezi touto knihou, zažitými slovenskými názvy, a českými názvy.

Uzly krok za krokem, Geoffrey Budworth, Nakladatelství Svojtka & Co., rok vydání: ?

127 str., rozměry 22 × 17 cm

Kniha pojednává všeobecně o uzlech, není tedy zaměřená jen na horolezce, ale také na rybáře, jachtaře, táborníky, tvůrce okrasných dekorací, apod. Barevné fotografie ukazující jednotlivé fáze vázání jsou kvalitní a ve většině případů velmi dobře přehledné. Ovšem text je už problematičtější. V úvodní kapitole se občas setkáváme s větami, které celkově tvoří legračně nesmyslné odstavce. Dalším nešvarem je neobjasnění některých problémů, něco je takříkajíc „nakousnuto“, ale už nedovysvětleno. Dále v části knihy, kde již jsou popisovány konkrétní uzly, jsou jejich charakteristiky příliš stručné, občas nic neříkající. Také jsou problematické některé anglosaské názvy uzlů, které již v češtině mají tradičně jiné názvy. Takže, když to shrneme: V jednotlivostech kniha jistě přináší něco nového, co v češtině dosud publikováno nebylo, ale celkově publikace spíše rozšiřuje chaos.

Uzly, Gordon Perry, Svojtka & Co., 2003

223 str., rozměry 19,5 × 14,5 cm

Poměrně rozsáhlá kniha, která nic moc neobjasňuje, jedná se o takový encyklopedický přehled uzlů. Obsah je rozčleněn na několik částí – koncové uzly, spojky, upevňovací uzly, úvazy, smyčky, dekorativní uzly a zajímavosti. Každá tato část má jinak barevný okraj stránky, což usnadňuje orientaci v knize. U každého uzlu jsou nakresleny malé obrázkové ikony, které naznačují v kterých lidských činnostech se daný uzel uplatní. Horolezectví označuje ikona s botou na skále. Na některých fotografiích nebo obrázcích je i zobrazena horolezecká karabina v součinnosti s uzlem, což také napoví, které uzly jsou v horolezectví využitelné.

Opět se jedná o knihu, která pochází s anglosaského prostředí, takže spousty uzlů má jiný název, než je v češtině obvyklé. Text je stručný, pouze krátké charakteristiky jednotlivých uzlů. Každý uzel je zobrazen na kvalitní barevné fotografii, a na protější stránce má kreslený rozfázovaný návod na vázání. Právě tyto kreslené návody jsou skvělé! Kresba je provedena barevně, jednotlivé prameny nebo jejich části se barvou odlišují, je to výborně přehledné a dobře nakreslené.

Uzly a lana pro horolezce, Duane Raleigh, Fragment, 2009

96 str., rozměry 21 × 14,5 cm

Kniha o uzlování výhradně specializovaná pro horolezce. Z povahy věci se kniha nevěnuje pouze samotným uzlům, ale zachází i do témat, které s uzlováním úzce souvisí, jako je například navazování, prusíkování, jištění poloviční lodní smyčkou nebo některé techniky lanové záchrany. Text je stručný, ale příjemně čtivý. Autor se drží kamarádského tónu při popisu vázání uzlů a jejich využívání, nezřídka si povzdechne, jak který uzel kdy dělá nějakou neplechu, proč má ten který uzel raději, než jiný. Čtenář se tak přirozeně dozví něco víc, než je strohé návody na vázání uzlů. Ilustrace jsou jen černobílé kresby, ale výtečně provedené, uzly působí velmi plastickým trojrozměrným dojmem, takže si lze udělat dobrou představu o jejich vázání.