Jistící pomůcka Grigri

Jistící pomůcka Grigri patří do skupiny tzv. poloautomatických jistících pomůcek. Brzdný účinek na lano vykonává v určitých situacích mechanismus, který je v pomůcce zabudován. V případě Grigri je to výkyvný kovový palec, který se při silném tahu za lano, které z pomůcky vychází směrem k lezci, vytočí a lano přitiskne na protilehlou kovovou plochu. Stisknutému lanu je tak zamezeno v posunu. Zablokování lana posléze jistič zruší pomocí ovládací páky. Tahem za páku se výkyvný palec odkloní, a lano se opět uvolní pro posun. Během uvolnění pákou musí jistič držet rukou neaktivní část lana pod Grigri!

Vlevo: jistící pomůcka Grigri v zavřené poloze - vpravo:otevřené Grigri (pro vložení lana)

Jistící pomůcka Grigri je určená pro jištění s jednoduchým lanem v rozmezí průměru 10 až 11 mm. Jištění s Grigri má charakter statického jištění, tj. dynamické tlumení prokluzem lana v jistící pomůcce je minimální až žádné. Při zachycení pádu o pádovém faktoru f = 1 se s Grigri dosahuje hodnoty rázové síly zhruba od 4 do 5,5 kN. Grigri je tedy svými vlastnostmi předurčená pro použití na kultivovaných skalách s postupovými jištěními tvořenými borháky, nebo na umělé stěny. S Grigri je možné jistit jak prvolezce, tak druholezce (a to jak „od sebe“ při rybaření, tak i z horního jistícího stanoviště), a samozřejmě je možné s touto jistící pomůckou i slaňovat. Ovšem slaňování je možné pouze po jednom prameni lana.

Poloautomatická vlastnost vzbuzuje dojem, že Grigri udělá spousty práce za nás, především nás zachrání v případě chvilkové nepozornosti jističe tím, že „sama“ zablokuje lano. Často je kvůli této vlastnosti Grigri vnímána jako jistící pomůcka vhodná pro začátečníky. Nemůže však být většího omylu! Obsluha Grigri vyžaduje značné soustředění a zvládnutí neobvyklých manévrů rukama. Aby tato jistící pomůcka poskytla všechny výhody, které nabízí, musí jistič být zběhlý v jejím používání. Teprve v rukách specialisty proměňuje se v účinný nástroj, který dodá efektivnost a komfortnost. Naopak v rukách začátečníka, kterému se nečekaně dostane do ruky, může způsobit neštěstí. Řada vážných nehod varuje!

Vložení lana do Grigri

Pro vložení lana do Grigri je nutné ji otevřít. Správné vedení lana je vyznačeno pomocí piktogramů, které udávají kam má který pramen lana vést. Po vložení lana se musí Grigri uzavřít. Uzavření je následně zajištěno karabinou, pomocí které si Grigri připevníme k úvazu.

Video: Při vkládání lana musíme pozorně sledovat piktogramy vyznačené na jednotlivých dílech Grigri, a dbát na to, aby patřičný konec lana dle vyznačení vedl k osobě lezce. Po zavření Grigri je nezbytné zajistit postranici proti otevření karabinou. Touto karabinou poté Grigri připevníme k našemu úvazu.

Mechanismus Grigri

Video: Zablokování lana v Grigri provede zatížený výkyvný kovový palec, který se tahem lana vychýlí a přitiskne lano na protilehlou kovovou plochu na pevném dílu Grigri. Pokud zatížení pomine, výkyvný palec se působením pružiny opět vrátí do původní polohy a uvolní lano.

Jištění s Grigri

Pro jištění s Grigri se používají dvě metody ovládání. 1) stará klasická, 2) nová moderní.

1. Stará klasická metoda ovládání

Tato metoda ovládání Grigri byla výrobcem doporučena od začátku výroby této jistící pomůcky. Úchop lana palcem ruky od jistící pomůcky je v principu podobný starému klasickému ovládání poloviční lodní smyčky na karabině HMS. Ovšem tento úchop neodpovídá dnešním zvykům, vypěstovaným na jiných jistících pomůckách (např. osma, kyblík). Pro tuto svou nezvyklost je tento úchop u lezců spíše neoblíbený.

2. Nová moderní metoda ovládání

Postupem času uživatelé, a nakonec i výrobce, došli k této metodě ovládání, která více kopíruje současné návyky při manipulaci s jistící pomůckou. Palec ruky již standardně je přivrácen k jistící pomůcce. Při ní podání lana prvolezci při cvakání postupového jištění provedeme tak, že páčku Grigri podržíme palcem ruky, a lano kontrolujeme sevřením ve zbylých prstech ruky, které se navíc zapíraji o ohnutý kovový lem Grigri.

Video: Nová současná metoda držení Grigri.

Chyby při jištění s Grigri

Při jištění s Grigri se můžeme dopustit řady chyb. Ty nejzásadnější mají vždy jeden společný jmenovatel, a tím je ztráta nebo opomenutí kontroly neaktivní části lana (to jest té, která nevede k lezci a je pod jistící pomůckou). Je nutné si uvědomit, že Grigri je sice poloautomatická, ale kontrolu lana vyžaduje stejně, jako jiné jistící pomůcky. To, že jistič přestane neaktivní část lana kontrolovat, je často způsobeno tím, že se při rychlém podávání lana nahoru lezci k upotřebení (např. při nabírání lana pro cvaknutí postupového jištění), se aktivuje výkyvný palec a dojde k lehkému zablokování lana, lano se jakoby zakousává. Zoufalý jistič pak ve snaze rychle lano uvolnit a podat lezci nahoru, bezděčně uchopí výkyvný palec a zamáčkne jej (tím uvolní lano) tou rukou, kterou by měl správně držet a kontrolovat neaktivní část lana. Pokud v ten moment lezec spadne, je prakticky nejištěn.

Další vážnou chybou je opomenutí kontroly nad neaktivní částí lana při spouštění. Pokud pomocí páčky zamáčkneme výkyvný palec a odblokujeme lano, lezec zavěšený v laně okamžitě padá. Bohužel přirozené lidské reflexy při stresu a úleku vedou člověka k zatnutí paží a prstů. Tedy pod stresem v jedné, dvou vteřinách, co trvá pád lezce na zem, nezvládneme odblokovávací páčku pustit, a lezec spadne na zem. Při spouštění musíme bezpodmínečně držet rukou neaktivní část lana!

Špatně - Při spouštění ruka pustila neaktivní část lana pod Grigri

Špatně - Při podávání lana prvolezci nesmí zůstat neaktivní část lana bez kontroly

Špatně - Další způsob, jak ruka chybně opustí neaktivní část lana

Špatně - A po čtvrté, opět ruka nemá kontrolu nad neaktivní částí lana

Grigri 2

V roce 2010 se začala vyrábět inovovaná verze této jistící pomůcky označená Grigri 2. Celkově se jsitící pomcka o trochu zmenšila, postranice doznala úprav tvaru, aby se dala při tzv. novější metodě jištění lépe držet, a především se jistící pomůcka upravila pro použití na tenčích jednoduchých horolezeckých lanech.

Jistící pomůcka Grigri 2

Další podrobnosti a ukázky použití Grigri 2 na videu z produkce výrobce firmy Petzl.

* * *