Varování

Horolezectví je nebezpečná činnost, při které si člověk může přivodit újmu na zdraví nebo i smrt. Přes veškerou snahu o správnost autor nezaručuje, že se uživateli těchto webových stránek při dodržení všech uvedených pokynů nemůže při provozování horolezectví stát újma. Jen prosté přečtení těchto stránek a jednání podle zde uvedených rad nedává záruku bezpečí při provozování horolezectví. Autor nenese odpovědnost za škody a újmy vzniklé v důsledku používání těchto webových stránek.