Tibloc

Tibloc

Konstrukčně nejjednodušší blokant, vyrábí jej francouzská firma Petzl. Vhodný jako záložní blokant pro neočekávané situace. Je tvořeno jediným kusem kovu. Úlohu palce blokantu zde hraje karabina, která se do blokantu vkládá, a kterou se i k blokantu připíná lezec. Jedině za tuto karabinu je možno se chytat a přitahovat.

Tibloc a manipulace s ním 1 - Tibloc s karabinou na laně připraven na šplhání; 2 - pozice, ve které se Tibloc zadrhává; 3 - pozice, ve které je možno Tibloc posunovat dolů po laně; 4 a 5 - využití Tiblocu jako samoblokující kladky, kdy lano jde jedním směrem táhnout, ale v opačném směru Tibloc lano blokuje

Tibloc je určený pro použití na lanech o průměru 9 – 11 mm, vcelku zabírá i na 8 mm laně, ale výrobce to už nedoporučuje. Na tenčích lanech už může prokluzovat.

Video: Základní funkce Tiblocu. Povšimněte si prostoru mezi tělem karabiny a lanem v oku Tiblocu. Při zatížení se karabina tiskne na lano, při odlehčení se lano uvolňuje a je možný posun Tiblocu vzhůru. – Při zatížení může Tibloc mírně ujet dolů než se karabina dostatečně přitiskne na lano.

Tibloc jako samoblokující kladka

Kromě funkce blokantu pro výstup po laně můžeme Tibloc využít jako samoblokující kladku. Nejvíce využijeme této funkce při vytahování různých břemen, batohů, apod. Také se tato funkce výtečně uplatní při různých záchranných metodách směřujících k vytažení zraněného nahoru, ať už na jistící stanoviště při skalním lezení, nebo při záchraně z ledovcové trhliny.

Video: Použití blokantu Tibloc jako samoblokující kladky. Za pramen lana vpravo se tahá, levý pramen lana je zatěžovaný břemenem.

Při použití Tiblocu jako samoblokující kladky musí však lano být vedeno skrz karabinu. Je nezbytné si uvědomit, že nosnou část představuje právě karabina, a Tibloc je zde pouze přídavné zařízení způsobující blokování lana. Kladkou je správně karabina, nikoliv Tibloc, který nemá tak velkou nosnost.

Video: Nesprávné sestrojení samoblokující kladky s Tiblocem. Lano je mimo karabinu a Tibloc je vystaven veškeré tíze. V případě nadměrného břemene není Tibloc na takové zatížení konstruován. Rovněž dochází k výraznému ohybu lana přes kovové hrany Tiblocu.

Chybné sestrojení samoblokující kladky

Samoblokující kladku je možno sestrojit s Tiblocem i tak, že lano je vedeno výhradně Tiblocem, tedy mimo karabinu. Toto sestrojení je však chybné. Samotný Tibloc nese všechnu tíhu břemene, a je-li zátěž výrazná, může dojít k deformaci, kdy se kovová oka Tiblocu zkroutí, skřípne se lano a celý Tibloc přestane fungovat. Dále je při tomto nesprávném sestrojení nevhodně namáháno lano. Ve fázi, kdy je zatíženo i lano, za které se tahá (břemeno a vytahující síla jsou v rovnováze), je lano nepříjemně ohýbáno přes kovové hrany Tiblocu. Takové zacházení je nešetrné vůči lanu. Sice bezprostředně nehrozí žádná fatální nehoda, ale nutno konstatovat, že jakékoliv nešetrné zacházení s lanem je jak život na dluh, kdy problémy jen odkládáme do budoucnosti. Později oslabené lano může selhat zcela v jiné situaci. Proto se toto sestrojení kladky nedoporučuje.

* * *