Jištění hexentriky

Další typem excentrického vklíněnce je hexentrik, slangově řečený „hex“. Je možné jej založit do skalní pukliny příčně jako klasický vklíněnec, ovšem častěji se na hexu využívá jeho tvar, nepravidelný šestiboký hranol. Díky tomuto nepravidélnému tvaru je možné hex umístit i do téměř rovnoběžné pukliny. Puklina mu však musí „padnout na tělo“. Aby se hex v rovnoběžné puklině kvalitně vzpřičoval, je dobré, aby smyčka v hexu byla z umělého vlákna. Někdy používaná ocelová lanka vkliňovatelnost hexu spíše kazí. Hex je v současnoti na ústupu ze scény, a je nahrazován populárními friendy.

Hex založený jako klasický vklíněnec

Hex založený výstředníkovým způsobem

Smyčka protažená hexem musí být spojena do okruhu některým ze spojovacích uzlů. Uzel je poté dobré mít posazený cca 10 cm od ohybu smyčky u konce, kde bude připnutá karabina. Je totiž potřeba myslet na to, že tělo hexu založíme třeba hlouběji do skalní pukliny, která se pod hnízdem usazení může zužovat, a lanová smyčka bude ven vyvedena právě tímto zúžením pukliny. A spojovací uzel posazený příliš blízko k hexu by se sem nemusel vejít a překážel by.

Pokud je hex dostatečně veliký, je naprosto ideální spojovací uzel smyčky umístit dovnitř dutiny hexu. Pozor na délku zbytkových konců smyčky, je potřeba je ponechat tak dlouhé, aby zůstala zachována funkce spojovacího uzlu. Zbytkové konce smyčky je možné ohnout a zastrkat do zbylého prostoru dutiny uvnitř hexu.

Umístění spojovacího uzlu smyčky dovnitř dutiny hexuVideo: Založení hexentriku do vodorovné spáry s rovnoběžnými stěnami. Hexentrik je umístěn tak, aby plocha, ze které jsou vyvedeny prameny smyčky, byla orientována vzhůru. Při zatížení smyčky je hexentrik tlačen do rotačního pohybu, čímž se větší silou přitiskne ke stěnám skalní spáry, a tím více uvnitř spáry drží.