Jistící stanoviště v ledu

Jistící stanoviště musí být pevné, minimálně tvořené dvěma jistícími body, ale klidně dát i tři, máme-li dostatek jistících prostředků. Při tvorbě jistícího stanoviště v ledu je potřeba dávat přednost dlouhým a tlustým šroubům. Jistící body musíme vzájemně propojit propojovací smyčkou. Při propojení jistících bodů je potřeba propojovací smyčku zkrátit podvázáním, aby v případě destrukce jednoho jistícího bodu druhý nebyl už zatížen velkým rázem. Při vrtání šroubů často popraská led v okolí šroubu, proto šrouby jistícího stanoviště musí být od sebe osazeny dál, zhruba 70 – 80 cm je ideální vzdálenost, aby případné praskliny v ledu se nezdvojnásobily v jednom místě. U jistícího stanoviště v ledu je nezbytné ihned v krátké vzdálenosti (1 – 2 m) nad jistícím stanovištěm osadit první postupové jištění, aby jistící stanoviště bylo pokud možno ušetřeno přímého zatížení pádem o pádovém faktoru 2.

Nepřímé jištění (od sebe)

Pokud máme podezření, že jistící body stanoviště nejsou moc tutové, je lepší pro zatížení směrem nahoru (při jištění prvolezce) jistit tzv. nepřímo (tedy jistič se do šroubů zavěsí na delší odsedávačce, jistící pomůcku si zapne k úvazu na těle, a první postupové jištění se osadí hned brzo nad stanovištěm). Při zachycení pádu tak bude jistič nadzdvižen, což bude mít vůči jistícím bodům stanoviště tlumící efekt.

Pro směr zatížení dolů je možno jistící stanoviště vylepšit cepíny zaseknutými do ledu poblíž stanoviště. Cepíny je nutno propojit pomocí smyčky s jistícími body stanoviště. Je to vlastně zálohování, pokud stanoviště nevydrží, ještě mohou zřícení zabránit do ledu zaseklé cepíny.

Schématický nákres jistícího stanoviště v ledu - nepřímé jištění (tzv. od sebe)

Přímé jištění

Přímé jištění se doporučuje provádět pouze v případě, že jistící body (ledovcové šrouby) jsou osazené v kvalitním vodním ledu a můžeme se spolehnout na jejich nosnost.

V opravdu velmi dobrém, kvalitním vodním ledu, kde nosnost osazeného ledovcového šroubu o délce 16 cm obvykle dosahuje až 19 kN, můžeme tvorbu jistícího stanoviště provést zálohovacím propojením dvou jistících bodů. Propojovací smyčka, popřípadě lano, mezi jistícími body musí být napnuté. Horní jistící bod stanoviště můžeme rovnou využít jako první postupové jištění.

Propojení provedené jedním pramenem dvojitého horolezeckého lana, propojovací část lana je fixována a vypnuta pomocí lodních smyček

Propojení pomocnou popruhovou smyčkou s centrálním okem (dvojitá dračí smyčka) a zkrácením pomocí vůdcovského uzlu