Archiv Září 2010

Panorama 5/2010

Vyšlo další číslo Panoramy, interního časopisu Německého alpského spolku. Z metodické tématiky je zde opět několik zajímavých a poučných článků. Hlavní článek Im Zweifel für den Zweifel se věnuje životnosti horolezecké výzbroje, například lan, smyček, úvazů, karabin, přileb a dalších druhů výzbroje, a jejich opotřebení používáním, klimatickými vlivy nebo jen prostě stárnutím materiálu. Další článek …

Pokračovat ve čtení

Testování horolezecké výzbroje v UIAA – 3.část

Poslední část z testování horolezeckého materiálu Bezpečnostní komisí UIAA. Postupně jsou zatěžovány klettersteigové brzdy, horolezecké lano a vůdcovský uzel spojující dvě lana.

Testování horolezecké výzbroje v UIAA – 2.část

Další díl z testování horolezecké výzbroje Bezpečnostní komise UIAA, tentokrát jsou zkoušeny hexentrik se smyčkou, expanzivní nýt a pevnost topůrka cepínu.

Staré novinky

Ve starších verzích webu nebyly jednotlivé novinky oznamovány formou samostatných redakčních příspěvků, ale byly co by jednotlivé odstavce psány postupně za sebou na jedné stránce. Při přechodu na novější verzi webu byly tyto staré novinky ponechány společně v jednom bloku textu. A zde si ho můžete prohlédnout, chcete-li.

Pokračovat ve čtení

Testování horolezecké výzbroje v UIAA – 1.část

Ukázka testování horolezecké výzbroje Bezpečnostní komisí UIAA. Ve zkušebně jsou postupně zatěžovány až do momentu destrukce úvazy, karabiny, friend a různé skalní skoby.

Nebezpečné vypnutí karabiny z daisy chain

Některá selhání horolezecké výzbroje mají skutečně nádech kouzelnického triku. Jedním z takových je vypnutí odsedávací smyčky typu Daisy Chain. A to i v případě, kdy máme v karabině zapnuté dvě oka smyčky a vše vypadá zálohované. Je to až děsivé, jak snadno mohou věci selhat. O co jde? Tedy: Obvyklým neduhem „daisy chainů“ je možnost …

Pokračovat ve čtení

Fixní propojení tří jistících bodů

Ukázka budování kotevního bodu. Fixní propojení tří jistících bodů pomocí popruhové smyčky s centrální karabinou.

Jistící pomůcka B-52 od Trango

Ukázka ovládání jistící pomůcky B-52 od firmy Trango. Jištění prvolezce, spouštění a slaňování na dvoupramenném laně.

Časopis Horské služby

V posledním čísle časopisu Horské služby vyšla řada metodických článků. Jedním z nich je například článek „Mapa – základní informace“, ve kterém jsou shrnuty podstatné informace pro správné orientování s mapou během túry. S orientací souvisí i článek „Souřadnice stanic HS“, který je návodem, jak si jednotlivé stanice Horské služby nahrát do přístroje GPS. Dálší …

Pokračovat ve čtení

Zakládání friendů do skály

Ukázka zakládání velkých friendů do svislých skalních spár. Popis friendu, jeho základní funkce, a upevnění ve skále. Video z produkce firmy Trango.

Jistící prostředek Big Bro

Do velmi širokých spár se dá založit jistící prostředek zvaný Big Bro. Co je zač a jak funguje tento jistící prostředek ukazuje následující video z produkce firmy Trango.

Co když ztratím kyblík

Mohou nastat situace, kdy během výstupu ztratíme jistící pomůcku, která často také bývá zároveň i slaňovací pomůckou. Někde uprostřed stěny je taková lapálie značně nepříjemná. Jak tuto situaci vyřešit a jaké alternativní možnosti jištění a slaňování se zbylou výbavou máme, ukazuje nový článek na serveru Horyinfo.cz. Odkaz: Horyinfo.cz – Co když ztratím kyblík

Propojovací smyčka od Trango

Propojovací smyčku na jistícím stanovišti obvykle vážeme z běžných pomocných smyček. Ovšem firma Trango přišla s předvyrobenou smyčkou s plovoucím okem poskytující rovnoměrný rozklad síly. Konstrukci a základní funkci ekvalizátoru ukazuje následující video.

Chytání pádů na trenažéru

Zachycení delšího pádu lezce na jistícím stanovišti s jističem pořádně švihne. Chytit skutečný pád je něco jiného, než co lze zažít na umělých stěnách. Následující video ukazuje razantnost síly, která na jističe působí.

Lezení ledů v Čechách

Kam si v Čechách jít vyzkoušet ledové lezení? Jedním z možných terénu je Kytlice v Lužických horách. Jak místní ledopády vypadají a jaké lezení umožňují ukazuje video z produkce Horyinfo.cz.