Co když ztratím kyblík

Mohou nastat situace, kdy během výstupu ztratíme jistící pomůcku, která často také bývá zároveň i slaňovací pomůckou. Někde uprostřed stěny je taková lapálie značně nepříjemná. Jak tuto situaci vyřešit a jaké alternativní možnosti jištění a slaňování se zbylou výbavou máme, ukazuje nový článek na serveru Horyinfo.cz.

Odkaz: Horyinfo.cz – Co když ztratím kyblík