Nosítka

Nejjednodušším způsobem jak vyrobit nosítka pro vícero zachránců (alespoň však dva), je udělat na laně v řadě za sebou (po cca 20 cm) Vůdcovské smyčky s malými oky, a ty pak vzájemně do protilehlých párů propojit expreskami. Tyto nosítka se snadno vyrábějí i ve stísněných podmínkách (ve stanu, v bivakovacím vaku, apod.). Nutno ale mít dostatek expresek.

Pokud nemáme k dispozici expresky, můžeme nostíka vyrobit pouze z lana. Pro výrobu těchto nosítek je lepší, je-li možno lano rozprostřít na rovné volné prostranství.

Nosítka z lana pro dva a více zachránců

Pokud je zachránce jen jeden, může z lana vyrobit nosítka na záda.

Nosítka z lana pro jediného zachránce