Souběžný postup

Jištění při souběžném postupu

Tento způsob jištění spočívá ve spojení lezců lanem, přičemž lezci současně vykonávají postup vpřed. Toto jištění má pak ještě varianty, a to podle toho, zda je vykonáváno s postupovými mezijištěními, nebo zda je bez postupových mezijištění.

Typickým a běžně praktikovaným jištěním při souběžném postupu bez mezijištění je pochod na ledovci, kdy jsou lezci spojeni lanem pro případ, že se některý z nich proboří do ledovcové trhliny. O postupu na ledovci však více na stránce Postup na ledovci.

Souběžný postup na ledovci

Dalším příkladem souběžného postupu je postup po úzkém a vodorovném sněhovém hřebeni. V případě pádu jednoho lezce na jednu stranu do úbočí musí druhý lezec skočit na opačnou stranu do úbočí.

Dále horolezci často nesprávně provádějí jištění při souběžném postupu bez mezijištění na sněhových svazích, ale to je poměrně nebezpečné, protože pádem jednoho člověka hrozí snadné stržení všech ostatních členů lanového družstva. Více na stránce Souběžný postup na sněhu.

Ve skalnatých lezeckých terénech (lehčích, tak do III. stupně obtížnosti) se praktikuje jištění při souběžném postupu už jen s postupovými mezijištěními. Tento styl jištění není vhodný pro začátečníky! Lezci musejí mít na lezeckým terénem převahu, musejí lézt s jistotou. Více na stránce Jištění při souběžném postupu na skále.