O nás

Úvodní slovo

Horolezecká metodika je internetová učebnice horolezectví a souvisejících alpinistických sportů, jako je vysokohorská turistika, klettersteig (via ferrata) a lezení na umělé stěně.

Tématicky je učebnice zaměřená především na formy horolezectví typické pro české a středoevropské prostředí, to jest skalní lezení mimo hory, lezení na umělé stěně, vysokohorskou turistiku a horské horolezectví v prostředí Alp a Vysokých Tater. Učebnice je určená pro začátečníky, tak i pokročilé horolezce.

Historie stránek

Počátek těchto webových stránek sahá až do poloviny 90. let minulého století. Účelem, pro který vůbec nějaké dokumenty s popisem horolezeckých metod začaly tehdy vznikat, byla snaha zkušenějších členů Horolezeckého oddílu Sakal naučit nově přicházející členy některým pro horolezce nezbytným dovednostem. Tehdejší situace na knižním trhu byla bídná, klasická učebnice horolezectví od V.Procházky již byla několik let na trhu nedostupná, sporadicky vydávané menší publikace neobsahovaly všechny potřebné informace.

V rámci Horolezeckého oddílu Sakal proto začali Tomáš Kublák a Martin Poltier některé texty a obrázky pro členy oddílu psát a kreslit, a výsledná díla si ukládali v souborech (off-line), jen pro účely tisku na papír. Koncem 90.let začal v Česku rychlý rozvoj internetu, a brzy byl jasný cíl umístit soubory na internetovou síť.

Začátky byly poněkud lopotné. První webové stránky oddílu byly umístěny na serveru elektrotechnické fakulty ČVUT, kam je tehdy umístil Martin Poltier. Z povahy věci měl k serveru přístup jen on, a tak se muselo pracovat stylem, kdy někdo něco napsal nebo upravil, a poté poslal soubor emailem, a Martin to uložil na web. Brzy tento časově náročný styl práce nestačil, a tak někdy okolo roku 1999 si Tomáš Kublák založil hosting na serveru Hyperlink.cz, a své soubory umísťoval tam (tento hosting ale brzy přestal stačit, a kolem roku 2001 se tato část webových stránek přestěhovala na Sweb.cz).

Někdy kolem roku 2002 byly všechny stránky postupně přesunuty na server Stredozem.cz, kde nám hosting zprostředkoval člen oddílu Jan Peřina. V roce 2004 bohužel Martin Poltier zahynul, a v psaní stránek tak musel pokračovat Tomáš Kublák sám. V roce 2005 začal spolupracovat na tvorbě knihy Horolezecká abeceda, která tiskem vyšla na konci roku 2007.

Práce na knize způsobila částečnou stagnaci stránek Horolezecké metodiky, ale lze to také brát jako nabírání sil k dalšímu rozvoji. Kniha pomohla utřídit strukturu obsahu, sjednotit terminologii a ujasnit si koncepci. Především ale práce s papírem vedla k uvědomění si, že internet se musí vůči knize vymezit, a důraz přenést na to, co kniha nedokáže dát. A to jsou multimédia. Od roku 2007 postupně probíhalo natáčení množství hrubého filmového materiálu, který se stal zdrojem pro krátká výuková videa.

V roce 2008 byla zaregistrována doména Horolezeckametodika.cz, byl zřízen nový webhosting, čímž se sice stránky technicky oddělily od oddílových stránek a též vzrostly náklady na jejich provoz, ale zároveň se jejich provoz usnadnil a zajistil se prostor pro jejich stabilní rozvoj.

Autoři a spolupracovníci

Do roku 2004 byly autory Horolezecké metodiky Tomáš Kublák a Martin Poltier, oba dva instruktoři Českého horolezeckého svazu (ČHS). Od upgrade stránek v září 2008, kdy bylo částečně využito po dohodě s nakladatelstvím textů vzniklých při psaní knihy Horolezecká abeceda, je jediným autorem Tomáš Kublák.

Tomáš Kublák

  • předseda Horolezeckého oddílu Sakal
  • horolezecký instruktor ČHS v letech 2000 – 2013
  • vedoucí sekce úrazové zábrany Bezpečnostní komise ČHS v letech 2006 – 2012
  • spoluautor knihy Horolezecká abeceda

Od počátku autorům vytrvale a ochotně pomáhala řada kamarádů horolezců, kteří se v okolí autorů vyskytovali. Při fotografování obrázků a nahrávání videoklipů spolupracovali někteří členové HO Sakal, jmenovitě Jan Peřina, Jan Řasa, Radovan Řasa, Pavel Ptáček, Ondřej Řípa, Martin Rusina, Jindřiška Walderová a Petr Walder, z členů jiných oddílů je nutné jmenovat Martina Bílého, Jana Růžičku (instruktor horolezectví ČHS) a Aleše Nováka. Jan Řasa pomohl svými připomínkami vylepšit obsah některých stránek. Tomáš Frank při práci na knize Horolezecká abeceda pomohl vylepšit několik míst v textu, který je použitý také na těchto stránkách, za což mu patří velký dík. Také Petr Jandík pomohl vylepšit text na řadě míst, a poskytl i několik historických fotografií. Se zpracováním několika obrázků v grafických editorech pomohl Marek Meduna a Jan Růžička. Jako podklady pro napsání několika recenzí zapůjčili knihy ze své knihovny David Rožek a Tomáš Frank.

Jan Peřina, HO Sakal

Jan Řasa, HO Sakal

Jindřiška Walderová, HO Sakal

Martin Bílý, Sportovní klub

Jan Růžička, Sportovní klub

Aleš Novák, HK Vyšehrad