Nebezpečí na klettersteigu

Blesky

V případě bouřky je ocelové lano klettersteigu ideální hromosvod. Nejlepší obranou je prevence, a proto zásadně nechodíme na klettersteigy při nejistém počasí. Před výletem si vždy zjistíme aktuální předpověď počasí. Pokud už se stane, že jsme na klettersteigu a vidíme, že se na nás žene bouřková oblačnost, urychleně vyhledáme bezpečný úkryt v dostatečné vzdálenosti od ocelového lana. V úkrytu vyčkáme konce bouřky, na cestu vyrazíme až po určité časové prodlevě, kdy si budeme jistí, že bouřka se dostatečně vzdálila z naší oblasti.

Poškozené jištění cesty

Jak už bylo v části textu o historii zajištěných cest napsáno, řada z nich vznikla už v 19.století. Nejen za tu dobu, ale i za mnohem kratší, podlehne korozi kde co železného. Při postupu po zajištěné cestě musíme neustále sledovat v jakém stavu se nachází zajištění cesty. Poškozeny mohou být jak železné části, tak i jejich ukotvení ve skále, kdy se může vyrvat kotevní tyč ze skály. O stavu zajištěné cesty si většinou lze udělat představu již po prvních sto metrech trasy. Vidíme-li, že ocelové lano je nadmíru rezavé, často s roztřepenými dráty, nebo často vyspravované izolepovou páskou, je zřejmé, že se nacházíme na neudržovaném klettersteigu. Je nutno zvýšit svou pozornost a dávat si větší pozor, a slepě nevěřit jištění.

Zvláště musí naší pozornost upoutat místa skrytá našemu pohledu. Vede-li ocelové lano za roh skály a my nevidíme jeho kotvení, je dobré ještě před vstupem na tento úsek za lano silně zatahat a přesvědčit se tak, že je za rohem skutečně ukotveno. Ale i pak je nutné postupovat obezřetně a raději neriskovat pád, ba ani odsednutí si.

Podobně nebezpečná jsou místa, kde je ocelové lano něčím oblepeno nebo jinak zakryto, a my nevíme, co je pod onou vrstvou. Zejména jsou nebezpečné všelijaké lepící pásky z umělé hmoty, kterými bývají někdy ocelová lana omotána. Pod nalepenými páskami se udržuje vlhkost a tato místa pak výrazně více podléhají korozi a hrozí zde poškození ocelového lana.

Podobně můžeme být naprosto nejisti si tím, zda jištění drží, je-li jeho provedení zmatečné a nepřehledné. V místech zakončení ocelových lan bývají někdy velmi nepřehledné chuchvalce zkroucených pramenů lana. V takovém případě je třeba zpomalit, a dobře si kotvení lana prohlédnout, a určit, co je kam a k čemu připevněno.

x x x