Fixní lano

Fixní lano

Fixní lano je takové lano, které je minimálně za svůj horní konec pevně ukotveno k jistícímu bodu v terénu (počet ukotvení může být i větší, než jen jeden). Fixní lano se tedy nijak neposunuje, nedobírá, prostě je pouze natažené v terénu, a lezec se pohybuje podél něj. Jištění za fixní lano můžeme provádět několika způsoby:

Lanové zábradlí

Využívá se především při vysokohorské turistice. Lano se ke skále pevně ukotví za minimálně oba konce, ale je možné též přidat několik kotevních bodů uprostřed lana. Instalace lana v terénu však předpokládá, že ve skupině lidí je alespoň jeden zdatný člen, který instalování lana zvládne provést. Ostatní lezci se pak postupují podél lana, ke kterému se mohou i připnout buď pomocí karabiny s pojistkou zámku (tzv. lanovka), nebo blokantem, případně prusíkovací smyčkou. A to už je kombinace s metodou popsanou v následujícím odstavci.

Lanové zábradlí

Postup podél fixního lana jištěný blokanty nebo prusíkovacími smyčkami

Svisle zavěšené lano se ukotví za horní konec, a lezec se během volného postupu terénem nebo při lezení po skále za blokant pouze jistí, blokant má připevněný k úvazu a během výstupu jej s sebou posunuje po laně. Více na toto téma na stránce Sólolezení s blokanty.

Také se takto převážně jistí postup na ukloněném svahu, kdy se pohybujeme sice chůzí, ale v takové místě, kdy by případný pád byl nebezpečný. Často se tento způsob jištění používá při vynášce těžké bagáže strmým svahem. K tomuto účelu se hodí používat tzv. ruční blokant, který je opatřený rukojetí.

Postup s blokantem po fixním laně

Pokud používáme prusíkovací smyčku, je nutné aby byla dostatečně nosná, tudíž masivní, a k lanu připevněna takovým prusíkovacím uzlem, který i při masivnějších rozměrech prusíkovací smyčky způsobí pevné zaklesnutí na laně (např. dvojitý prusík, nebo Machardův prusík).

Postup po fixním laně (jednolanová technika)

Buď se postupuje opět podél lanového zábradlí, anebo podél svislého lana ukotveného v takzvané lanové cestě. Jistí se pomocí blokantů nebo prusíkovacích smyček, které ovšem zároveň slouží k postupu, během kterého lezec v laně visí. Jednolanová technika je základní metodou ve speleoalpinismu (postup v jeskyních). V horolezectví se využívá jako pomocná metoda (výstup druholezce při yosemitské výstupové metodě, výstup z ledovcové trhliny, apod.).

* * *