Statické a dynamické jištění

Při pádu prvolezce je to jistič na stanovišti, kdo pád zachytí svým ovládáním lana v jistící pomůcce. A jsou dvě možnosti, jak lano v jistící pomůcce ovládat, a to staticky, anebo dynamicky.

Ta část lana, která je mezi jistící pomůckou a lezcem se nazývá „aktivní část lana“, a ta část lana, která je mezi jistící pomůckou a smotaným paklíkem lana, se nazývá „pasivní část lana“.

Statické jištění předpokládá po zatížení lana pevné uchopení neaktivní části lana vycházející z jistící pomůcky a jeho udržení tak, aby lano jistící pomůckou neprokluzovalo. Hodí se především pro jištění druholezců, pro jištění při lezení s horním lanem, při snaze neprodloužit dráhu pádu, když je padající ohrožen dopadem na nějaký skalní výčnělek, polici, či přímo zem.

Dynamické jištění předpokládá ponechání určité části lana k prokluzu v jistící pomůcce. Po dobu prokluzu se pádová síla přeměňuje na práci lana při tření o jistící pomůcku. Zbylou část pádové síly pak zadrží jistič rukou svírající neaktivní část lana vycházejícího z jistící pomůcky. Hodí se pro zachycení pádu prvolezců, ve všech situacích, kdy vzniká prudké, silné zatížení jistícího stanoviště. Dynamické jištění má však i svůj rub, a tím je prodloužení délky pádu. Při prodloužení délky pádu se může padající zranit o různé skalní výčnělky, police a lávky, které se pod ním mohou nacházet.

Optimální rozsah brzdné síly

Dynamické jištění snižuje možnost přenášení pádové síly po laně na jistící body. Nabízejí se nám dvě možnosti, jak dynamické jištění provádět, a to buď s malou brzdnou silou (výhoda) s dlouhým prokluzem (nevýhoda), anebo s velkou brzdnou silou (nevýhoda) s malým prokluzem (výhoda). Požadavky jsou protichůdné, řešit je to nutné kompromisem. A ten se nazývá optimální rozsah brždění. Pokusy bylo zjištěno, že optimální brzdná síla je v rozmezí 2,5 kN až 4,5 kN. Čili to je ta síla, kterou musí klást jistící pomůcka během prokluzu.

Dobrá metoda dynamického jištění by měla splňovat tyto požadavky: 1. spolehlivost při kterémkoliv směru zatížení; 2. optimální rozsah brždění; 3. její funkčnost musí být v souladu s reflexivními reakcemi člověka; 4. jednoduchost a přehlednost (výstižný výraz je „blbuvzdornost“); 5. možnost jištění bez kožených rukavic; 6. možnost ji používat jak pro jištění prvolezce, tak i druholezce.

* * *