Drátěný zámek karabiny

Oproti karabině s klasickým zámkem kulatého průřezu, má karabina s drátěným zámkem své výhody, ale i nevýhody. Jelikož v poslední době (konec 90.let a první léta 21.st.) jsou karabiny s drátěným zámkem módním hitem, prezentují se často názory nekriticky vyzdvihující tyto karabiny. Toto „hurá-nadšenectví“ někdy zabíhá tak daleko, až se vytváří dojem, že s karabinou s drátěným zámkem se nemůže stát nic nepříjemného. A to jistě není správný přístup.

Výhody karabiny s drátěným zámkem

1. Zmenšení efektu „whiplash“. Zámek z drátu má menší hmotnost, a tak je-li uveden do pohybu, je moment jeho setrvačnosti kratší, a zámek je tak působením pružiny opět rychle přimáčknut k tělu karabiny.

2. Menší hmotnost. Vezmeme-li si v potaz jakoukoliv karabinu, která má klasický zámek kulatého průřezu, tak je-li taková karabina vyrobena s drátěným zámkem, je pak lehčí.

3. Možnost docílit větší nosnosti těla karabiny při zachování přijatelné hmotnosti karabiny. Tím, že se nahrazením klasického zámku kulatého průřezu docílí odlehčení karabiny, může výrobce posílit vlastní tělo karabiny tak, aby v otevřeném stavu karabina unesla např. 10 kN. Sice se tímto posílením těla karabiny dosáhne původní hmotnosti, karabina opět ztěžkne, ale jen na původní hmotnost té s klasickým zámkem kulatého průřezu. Ovšem už to bude karabina s lepšími parametry.

4. Drátěný zámek jde snadno očistit od ledu. Výhodné při zimním horolezectví.

Nevýhody drátěného zámku

1. Možnost poškození lana o tenké drátky při příčném zatížení. Dojde-li k posunu karabiny v postupovém jištění, a karabina se nastaví tak, že lano ji bude zatěžovat napříč a zároveň bude ohnuté přes tenké drátky zámku, může se lano poškodit. Poloměr ohybu lana bude milimetrový podle tloušťky drátků, které zámek tvoří. To lanu jistě nebude dělat dobře, a nelze tedy vyloučit, že po takovémto zachycení bude lano vykazovat známky poškození.

Příčné zatížení karabiny s lanem ohnutým přes tenké drátky zámku

2. Drátěný zámek je ohebnější, v otevřeném stavu hrozí jeho snadné vytlačení do boku a následné „vyskočení“ ven z těla karabiny. Stačí si to zkusit: pootevřete karabinu s drátěným zámkem a zkuste zámek vytlačit do boku. U některých typů karabin to jde vcelku snadno jen prsty rukou. Zámek se pak silou vlastního pružení dostane ven z těla karabiny. (Něco takového by u karabiny s klasickým zámkem kulatého průřezu tak snadno prsty rukou udělat nešlo.) Toto pootevření a následné snadné vytlačení může způsobit skalní nerovnost, nebo nevhodně směrovaný tlak lana.

Vytlačení drátěného zámku karabiny

Vytlačený zámek

Příklad: Tento příklad vychází z události, která se skutečně stala, naštěstí bez následků, neboť lezec si selhání zámku včas všimnul a nechal se spustit.

Leze se s horním jištěním, cesta ve své většině vede ve spádnici, ale nahoře se musí vykonat menší traverz, aby se dolezlo k fixnímu jištění, které slouží jako vrtaný bod (slaňák). Cesta vede v plotně koutu. Inkriminované postupové jištění je to, které je na začátku traverzu, nebo-li v místě, kde lano mění směr průběhu. Pokud lezec s horním jištění doleze pod tuto expresku (tedy zruší všechna jištění pod sebou), a odsedne si např. z důvodu vyčerpání v těžkém místě, může se při nevhodném směru tlaku lana zámek pootevřít a vytlačit se bokem ven. Rovněž toto otevření může způsobit skalní nerovnost. Následuje krátký pád spojený s kyvadlem, které nebohého lezce nahodí na protilehlou stěnu koutu.

Z tohoto příkladu jasně vyplývá:

a) Nutno správně cvakat expresky (karabiny) do postupového jištění. Je-li postupové jištění takového charakteru, že způsobuje položení karabin exspresky na skálu na plocho, tak v místě zahájení traverzu musíme zámek karabiny orientovat na opačnou stranu, než je směr našeho postupu. A v případě, že je postupové jištění takového charakteru, že karabiny expresky jsou postaveny kolmo k povrchu skály (např. stěnový kruh), nutno vést lano skrz karabinu shodně se směrem našeho postupu. O tomto více na stránce Karabiny v jištění.

b) Do míst zahájení a konce traverzu, nebo-li do postupových jištění, kde lano výrazně mění směr svého průběhu, dávat karabiny s pojistkami zámků. To vyloučí jakékoliv nežádoucí otevření zámku karabiny. Nebo aspoň použít karabinu s klasickým zámkem kulatého průřezu.

Samozřejmě velkou roli též hraje kvalita vlastní karabiny, jsou lepší a horší karabiny s drátěným zámkem, jsou horší a lepší s klasickým zámkem kulatého průřezu. Dobrý výrobce vyrobí i karabinu s drátěným zámkem, které zámek vytlačit do boku snadno nepůjde. Ale bohužel na trhu jsou i karabiny, u kterých to jde lehce. Člověk by si na to měl při koupi karabiny dávat pozor. Rozhodně je však z výše uvedené příhody zřejmé, že žádná karabina s drátěným zámkem není samospasitelná, a stále je nanejvýš nutné při jištění přemýšlet, ve fantazii si přehrávat „katastrofické scénáře“, stále dávat pozor, zda něco nemůže selhat. Jištění nechápat jen jako tupé cvakání expresek, ale jako tvorbu celého jistícího řetězce, který, má-li být účinný, se musí vytvářet vhodně k charakteru lezené cesty a k reliéfu skalního terénu ve kterém lezeme. A této práce nás drátěné zámky jen tak nezbaví!

* * *