Karabiny v jištění

V současnosti se při skalním lezení používá pro zapínání lana do postupového jištění tzv. expreska. Tak se ve slangu nazývá popruhová smyčka sešitá tak, že na dvou koncích vznikají malá oka pro provlečení karabin, přičemž karabiny jsou k popruhu expresky někdy připevněny malou gumičkou, aby se karabiny v ocích popruhu nemohly nepatřičně posunovat. Expresky se používají proto, že se smyčka díky své ohebnosti dobře přizpůsobuje pohybům lana, a tyto pohyby se tak jen minimálně přenášejí na vlastní jistící prostředek osazený ve skále, což je výhodné především při použití dočasných jistících prostředků (např. vklíněnce), protože ty jsou volněji upevněny ve skále a jsou ohroženy samovolným vypadnutím způsobeným pohyby lana. První horní karabina na expresce se připíná do postupového jištění, a do druhé dolní karabiny se vkládá lano.

Aby šlo lano jednou rukou snáze vložit do dolní karabiny expresky, bývají tyto karabiny opatřeny dovnitř prohnutým zámkem. Ovšem za získané pohodlí při vkládání lana platíme ohrožením bezpečnosti. Karabiny s prohnutým zámkem jsou totiž ohroženy samovolným vysmeknutím lana při zachycení pádu. Toto nebezpečí je možné z velké části odstranit správným vedením lana karabinou.

Nebezpečí vysmeknutí lana z karabiny během pádu prvolezce

Je-li jistící prostředek postupového jištění takového charakteru, že způsobuje položení karabin expresky na skálu na plocho (tak je to většinou u nýtů a borháků), musíme dbát na to, aby lano vedlo do karabiny zdola zezadu, a dopředu nahoru. V traverzu, což je postup lezeckým terénem ve vodorovném směru, musíme zámek karabiny jednak orientovat na opačnou stranu, než je směr postupu, a opět vést lano skrz karabinu zezadu dopředu. Tato opatření dávají lano do takové polohy vůči karabině, kdy je nebezpečí vysmeknutí lana z dolní karabiny expresky menší.

Správné vedení lana dolní karabinou expresky ve svislici

Chybné vedení lana dolní karabinou expresky

Správné vedení lana dolní karabinou expresky v traverzu

V případě jistícího prostředku postupového jištění, který je takového charakteru, že způsobuje postavení karabin expresky kolmo k povrchu skály (to je typické u stěnových kruhů), je při postupu ve spádnici jedno, jak lano povedeme skrz karabiny, zleva nebo zprava, nevýhodné je to vždy. Při postupu v traverzu však skrze karabinu kolmo položenou ke skále vedeme lano zásadně shodně se směrem našeho postupu.

Jinou možností, jak zabránit samovolnému vysmeknutí lana z dolní karabiny v expresce, je udělat převrácení dolní karabiny o 180° vzhůru nohama, a to tak, aby osička zámku karabiny byla dole a zobák karabiny nahoře. Ovšem aby to šlo udělat, nesmí být karabina k expreskové smyčce fixována gumičkou. Na druhou stranu nemáme-li karabinu k popruhové expresce gumičkou fixovanou, hrozí samovolné posunutí karabiny do polohy, kdy bude příčně zatížena. Rovněž manévr otočení karabiny při lezení obtěžuje, zvláště v těžším výstupu, kdy člověk potřebuje expresku hbitě cvaknout a lézt dál. Pokud se leze lehčí výstup a lezec je v klidu, je pak otázkou, zda není lepší použít karabinu s pojistkou zámku.

Video: Převrácení karabiny o 180° v expresce. Jedno z řešení, jak zabránit možnosti samovolnému vysmeknutí lana z karabiny během pádu. Nutno ale vzít v potaz i další důsledky tohoto řešení.

Karabina postupového jištění musí být zatížena v podélném směru. Jakékoliv zatěžování karabiny napříč je nebezpečné, neboť v tomto směru zatížení má karabina menší výrazně nosnost. Z toho důvodu se především dolní karabina (do které se vkládá lano) fixuje ke smyčce expresky gumičkou. Mnozí výrobci karabin k tomu účelu vyrábějí speciální gumové objímky, ale případně poslouží velmi dobře obyčejná gumička.


Video: Improvizované fixování karabiny k expresce pomocí obyčejné gumičky. Ovinutím se na gumičce vytvoří dvě oka, první obchvacuje expresku, druhé karabinu. Nejprve gumičku navlékneme na expresku, ovinutím vytvoříme druhé oko, které přetáhneme přes zámek karabiny. Optimální požadovaná velikost gumičky je cca 2 cm v průměru kružnice, o trochu větší gumičku lze zkrátit vícenásobným obtočením expresky.

Dalším, na co je nutné dávat si pozor, je nebezpečí přehoupnutí horní karabiny přes ucho borháku tak, že na něm zůstane shora přitisknutá zámkem. Při tahu dolů by se velmi snadno mohla vypnout z oka borháku ven.

Video: Pozor! Karabina se nesmí na ucho skoby nebo borháku položit shora zámkem. Nejčastěji se tak může stát v důsledku pohybů lana, jeho kývání během lezení. Rozhoupaná expreska se přehoupne nahoru a karabina se položí zámkem na ucho skoby. Pokud v takové situaci spadneme a expresku zatížíme, tak se úplně snadno vycvakne ven a neodvratně následuje pád.

Pozor také na malé skalnaté výčnělky v okolí karabin postupového jištění. Po zatížení může být karabina přitisknuta na skálu, a nepatrný výčnělek skály může způsobit malé otevření zámku. Karabina je pak při pádu zatížena v otevřeném stavu, kdy má výrazně nižší nosnost! Obdobně nebezpečné je otevření zámku karabiny po nárazu na skálu, anebo i ve volném prostoru při zachycení pádu. Dochází k němu tak, že buď při zatížení pádem je expreska prudce přiražena ke skále. Narazí-li na ni svou zadní stranou, zámek karabiny pokračuje setrvačností v pohybu, tedy se otevře. Další co se při zachycení pádu může stát, je rozkmitání karabiny ve volném prostoru, kdy se vibracemi karabina na krátký okamžik pootevře – tzv. efekt “whiplash”. Otevření trvá sice jen na zlomek vteřiny (působením pružinky v zámku je opět brzy zavřen), ale tato krátká doba se víceméně shoduje s momentem, kdy je karabina nejvíc zatížena rázovou silou způsobenou pádem. Opět tak dochází k zatížení karabiny ve stavu s otevřeným zámkem, kdy má karabina nižší nosnost.

Nebezpečí přitisknutí karabiny zámkem na skalnatý výčnělek

Nebezpečí nárazu karabiny na skálu při zachycení pádu

Problém částečně řeší použití karabin s drátěným zámkem (drátěný zámek je lehčí a jeho setrvačnost není tak velká), ale k otevření zámku karabiny může dojít také, i když samozřejmě na kratší dobu, než u klasického trubkového zámku. Nebezpečí efektu „whiplash“ je také možno omezit použitím karabin, které mají velkou nosnost ve stavu s otevřeným zámkem, doporučuje se 10 kN. Zcela problém nechtěného otevření karabiny řeší použití karabiny s pojistkou zámku. Manipulace s karabinou s pojistkou je však pracnější, titěrnější, a v obtížných výstupech může zdržovat.

Dalším nebezpečným momentem je zatížení karabiny bočním lomem o hranu skály. Takto zatížená karabina vydrží jen velmi málo, někdy může prasknout už při razantnějším odsednutí člověka. Problém se řeší odsazením karabiny za hranu, a to tak, že se do oka postupového jištění naváže popruhová (nejlépe dutá popruhová smyčka) svázaná do okruhu, která dosahuje níž pod skalní hranu. Teprve do této smyčky se připne karabina, která je tak už odsazena mimo neblahé působení hrany. Dutá popruhová smyčka se používá především tehdy, vyskytuje-li se v místě kontaktu smyčky a postupového jištění ostrá hrana (bývají to především plakety nýtů, ale třeba i ostrá skalní hrana). Popruh totiž má větší hranovou odolnost, než smyčky kulatého průřezu.

Nebezpečí zlomení karabiny na hraně

Odsazení karabiny pomocí popruhu

* * *