Jistící body

Jistící bod je obecný výraz pro zařízení na určitém místě, které je schopno zadržet sílu a zabránit pádu. Někdy se také používá pojmenování kotevní bod. Jistící bod vzniká ukotvením určitého jistícího prostředku do skály, popřípadě do sněhu nebo ledu. Slouží jako prvek jistícího řetězce, ať už při tvorbě jistícího stanoviště, anebo postupové jištění, které má za účel zkrátit délku pádu. Jistící bod může být ve skále osazen jako fixní, tj. na trvalo (např. kruhy, borháky, trvale zatlučené skoby), nebo jako dočasný (např. vklíněnce, smyčky, friendy, apod.).

Jelikož jsou jistící body v horolezectví různých druhů, vyplývá z toho i jejich různá kvalita. Určitým způsobem musíme posuzovat například vrtanou skalni skobu (borhák), a úplně něco jiného je třeba takový vklíněnec osazený v lámavé skále. Těmto podmínkám se musí naše horolezecká činnost přizpůsobit. Často se lze setkat s tím, že lidé si na nějaké své oblíbené skále nebo umělé stěně osvojí určitý styl lezení (množství odsedávání do postupového jištění, časté odskoky do lana), a při přechodu do jiné oblasti si neuvědomí, nebo jim ani nevyvstane na mysli, že v novém prostředí jsou jistící body jiného charakteru, a se změnou prostředí má přijít i změna chování.

Další podstatnou záležitostí je stáří fixně osazených jistících bodů. Ať už se jedná o kovové skalní skoby nebo textilní pomocné smyčky, časem degradují všechny. K těm jistícím bodům, které vykazují poškození v důsledku stáří (rezavé skoby, vetché pomocné smyčky) se musíme chovat podeziravě, a mnoho si od nich neslibovat. Pokud to jde, tak takové jistící body zálohovat, tj. do jejich blízkosti osadit další, již naše mobilní jistící prostředky.

Pevnost jistících bodů se někdy velmi špatně odhaduje, ale je projevem zdravé opatrnosti o nich většinou pochybovat, a podle toho se chovat. Jsou situace při lezení v přírodě, kdy prostě není radno padat, a lézt se musí na jistotu. A toho se především dosáhne vhodnou volbou obtížnosti a náročnosti výstupové cesty. Nepřeceňovat se a nemít „velké oči“ při návštěvě nové oblasti, kde to neznáme, nemáme vědomosti o stavu místního jištění a ani nevíme, jak je zde lámavá hornina.

Jistící body jsou prvky, které vždy musíme kriticky hodnotit!

Přehled jistících bodů

Vklíněnec

Abalak

Friend

Hexentrik

Smyčka ve spáře

Skalní hodiny

Smyčka na skalním hrotu

Smyčka okolo stromu

Skalní skoba

Borhák (lepená skoba)

Borhák (expanzivní nýt)

Stěnový kruh

Slaňovací kruh

Nýt kotvící řetěz

Kotvení řetězu na klettersteigu

Kotvení ocelového lana na klettersteigu

* * *