Způsoby jištění

Tím, jaký si zvolíme způsob jištění lanem, ovlivňujeme míru naší bezpečnosti při lezení, a sportovní hodnotu uskutečněného výstupu. Rozeznává se pět základních způsobů jištění:

  • dolní jištění
  • horní jištění
  • boční jištění
  • jištění za fixní lano
  • jištění při souběžném postupu

Souhrnně se prvky výzbroje a výstroje bránící pádu nazývají jistící řetězec. Jak už napovídá název, celý jistící řetězec je tak pevný, jako jeho nejslabší část. Nelze tedy stanovit, co je z jistícího řetězce nejdůležitější. Při jištění je všechno důležité.

* * *