Help

Jak to tu zařízené?

Webové stránky Horolezecké metodiky se skládají zde dvou hlavních částí. Jednak to jsou jednotlivé příspěvky publikované v rámci rubrik, a za druhé vlastní horolezecká učebnice.

Příspěvky

Příspěvky jsou zařazovány do celkem 4 rubrik, a to Co je nového v učebnici, Metodické oko, Nové knihy a Digitální zóna. (U starších příspěvků v archivu můžete narazit na jiné, dávné rubriky, ale ty už nepokračují).

Učebnice

Obsah učebnice je uveden v levém sloupci menu. Pokud je provedena nějaká výrazná aktualizace obsahu učebnice, informuje o tom nový příspěvek v rubrice Co je nového v učebnici, kde je uveden odkaz na příslušnou stránku učebnice, a je vysvětleno, co je nového nebo co se upravilo.

Vyhledávání

Na stránkách je možnost zadat vyhledávání určitého slovního výrazu. Toto vyhledávání prohledá jak celou učebnici, tak i všechny příspěvky ze všech rubrik.

Štítky

Pomocí štítků (slov reprezentující určité téma) lze prohledávat příspěvky, bez ohledu na to, v jaké rubrice je daný příspěvek zařazen. Pozor, štítky nevyhledávají v učebnici, jen v příspěvcích!