Propojovací smyčka od Trango

Propojovací smyčku na jistícím stanovišti obvykle vážeme z běžných pomocných smyček. Ovšem firma Trango přišla s předvyrobenou smyčkou s plovoucím okem poskytující rovnoměrný rozklad síly. Konstrukci a základní funkci ekvalizátoru ukazuje následující video.