Zakládání friendů do skály

Ukázka zakládání velkých friendů do svislých skalních spár. Popis friendu, jeho základní funkce, a upevnění ve skále. Video z produkce firmy Trango.