Americká klasifikační stupnice

Na webu American Alpine Institute vyšel nedávno článek popisující americkou klasifikační stupnici. Podrobněji a nezprostředkovaně, přímo z amerického zdroje informací, se můžete seznámit se struktrurou této klasifikační stupnice, jak jsou definovány jednotlivé třídy od stupně 1 až po stupeň 5, co vyjadřují jednotlivé stupně obtížnosti pro skalní lezení, do kterého stupně je uvedená obtížnost pro lezce začátečníky, kdy pro pokročilé, a co už znamená obtížné lezení pro výkonnostní lezce. také je zde zmíněna méně známá a používaná část klasifikační stupnice, a to časová třída, pro kterou se používají římské číslice, a jenž vyjadřují, jak dlouho výstup bude trvat. V článku se lehce dotknou i tématu tvrdosti a měkkosti americké klasifikace v různých oblastech, jaký je rozdíl například mezi oblastmi Red Rock Canyon a Joshua Tree National Park. Autorem článku je Jason D. Martin.

Odkaz: American Alpine Institute – Climbing Class and Grade