Berg und Steigen 2/2009

Vyšlo nové číslo metodického časopisu Berg und Steigen, který vydává Rakouský alpský spolek (OEAV) ve spolupráci s dalšími alpskými spolky. Jedním z hlavních témat časopisu je tentokrát aktivita mimohorolezecká, ale mezi horolezci poslední dobou oblíbená, a to slackline. V článku Risiken beim Slackline se dozvíte, jaké síly zatěžují kotevní body provazochodeckého popruhu, způsoby kotvení a na co při tom dávat pozor. V článku Karabiner im Slacklinesatz se zase dozvíme, jak tyto síly snášejí karabiny a kdy mohou selhat. Dál už pokračují klasická horolezecká témata, jako je přeseknutí lana na ostré skalní hraně. Poslední případy těchto nehod hodnotí v článku Seilrisse – ein Resümee. Zajímavý je článek Hilfsleinen, který se zabývá riziky použití pomocné šňůry při různých horolezeckých manévrech, převážně v horách a velkých stěnách. Například často používané spojení pomocné šňůry s lanem pro prodloužení lana pro slaňování může skončit fatální nehodou, protože tenká šňůra se může o ostrou skalní hranu při nepatrném kyvadlovém posunu přeříznout i při statickém zatížení během slaňování. Další články se věnují lavinám. V prvním článku Verkettung von glücklichen Umständen je přehled a rozbor několika letošních lavinových nehody, v druhém článku Auf der sicheren Seite je rozbor jedné lavinové nehody, jejíž příčinou bylo utržení sněhové převěje. Na to navazuje další článek Wechten, faszinierend und gefährlich, který se zabývá právě nebezpečím sněhových převějí. Další článek Die Summe unserer Gewohnheiten oder zur Sicherheitskultur in Kletterhallen se věnuje úrazům na umělých stěnách. Posledním článkem tohoto čísla časopisu je Sichern 09, který přináší přehled současných jistících pomůcek. Časopis Berg und Steigen vychází také na internetu formou souborů PDF. Některé soubory jsou zdarma ke stažení, ostatní je možné si stáhnout až po registraci a zaplacení předplatného.

Odkaz: Berg und Steigen