Bezpečnost a riziko na skále a ledu – 3. díl

Třetí díl knihy Bezpečnost a riziko na skále a ledu obsahuje popisy mnoha neuvěřitelných nehod a událostí. Kromě toho přináší i srozumitelné skice norem horolezecké výzbroje, aby uživatelé získali představu, co horolezecká výzbroj v praxi vydrží. Kvůli tělesné hmotnosti, ale i z jiných důvodů totiž nemusí být pomůcky ve všech detailech stoprocentně bezpečné a fyzikální zákony pádu se nezměni. Čtenář se dozví, kde, kdy a za jakých okolností existuje mimořádné riziko. Autor ing. Pit Schubert byl jako delegát DAV (Německého alpského spolku) více  než 30 let členem Bezpečnostní komise UIAA, která je zodpovědná za celosvětově platné normy pro horolezeckou výzbroj, a posledních osm let pak byl i jejím předsedou.

V třetím díle Bezpečnosti a rizika na skále a ledu se P.Schubert v první polovině knihy drží osvědčené šablony svých knih, a na vybraných příkladech skutečných nehod nám ukazuje, že skutečně selhat může cokoliv. V druhé části knihy pak přichází oproti předchozím dílům novinka, a to bližší představení norem EN (potažmo UIAA) pro horolezeckou výzbroj, na kterých Pit Schubert pracoval a pomáhal je uvádět v platnost.