Bezpečnostní informace – Petzl Zigzag

Aktualizace: Ke dni 19.4. byl na oficiálním facebookovém profilu firmy Petzl zveřejněn dokument, který již jednoznačně doporučuje nepoužívat mechanický prusík Petzl ZIGZAG. Odkaz: Petzl – Safety Alert

18.4.2013; V pátek 12. dubna byl Petzl informován o náhodném pádu, který se přihodil ve školicím středisku v Německu. Zraněná osoba se pohybovala ve výšce pomocí mechanického prusiku Petzl ZIGZAG. První pozorování ukázala, že k pádu došlo v důsledku selhání části produktu v místě připojovacího otvoru pro lano. Po hospitalizaci se poraněný 14. dubna vrátil domů. Petzl je hluboce znepokoje a přeje zraněnému velmi rychlé uzdravení. V minulých dnech se firmě Petzl podařilo shromáždit následující informace: 1) fotografie produktu Petzl ZIGZAG a připojovacího otvoru pro lano, 2) úvodní telefonní hovor poškozené osoby. Tyto informace naznačují, že: a) horní připojovací karabina mohla být vzpříčena a páčena v příčné ose, b) poškozený slaňoval skokově a během slanění prováděl opakovaná náhlá zastavení na tomto produktu ve školícím centru. Petzl bere tuto nehodu a bezpečnost svých uživatelů velmi vážně. Konečné výsledky testů a závěry uveřejní na svých webových stránkách v úterý 23.dubna 2013. Do té doby můžete i nadále používat ZIGZAG v souladu s návodem k použití, s kontrolou, že připojovací karabina zůstává orientována v její hlavní podélné ose. Jako další předběžné bezpečnostní opatření doporučujeme použít pomůcku, která udržuje spojky (karabiny) orientovány v jejich hlavní podélné ose. Více informací na webových stránkách Vertical Trade, zástupce Petzlu v České republice.

Odkaz: Vertical Trade – 16.04.2013 ZIGZAG – Bezpečnostní informace