ČHS – Horolezecké soustředění pro mládež v Adršpachu

Komise mládeže ČHS pořádá každoroční horolezecké soustředění pro děti a mládež z horolezeckých oddílů ČHS.

Soustředění se bude konat 22.-28.6. 2013 v Adršpachu a mohou se jej zúčastnit děti a mládež ve věku od 12 do 20 let. Kapacita soustředění je dána ubytovacími možnostmi, k dispozici je 22 lůžek v penzionu Zámecká v Adršpachu. Cena za osobu je 2700 Kč, zahrnuje ubytování a stravu. Podrobné informace jsou v pozvánce. Pokud budete mít o soustředění zájem, pošlete co nejdříve vyplněnou závaznou přihlášku e-mailem předsedovi komise mládeže J. Uherkovi a v kopii také sekretariátu ČHS. Nejpozdější termín pro zaslání přihlášky je 10.6. 2013. Účastnický poplatek ve výši 2700 Kč na osobu uhraďte na účet ČHS (č. účtu 1727209504/0600; vs=908; ss=rodné číslo přihlašované osoby), nejpozději do 10.6. 2013. Dlaší informace a potřebné formuláře jsou ke stažení na stránkách Českého horolezeckého svazu.

Odkaz: Český horolezecký svaz – Horolezecké soustředění pro mládež v Adršpachu