Co bylo na Fóru alpinismu

V rámci Festivalu alpinismu 2017, který probíhá v Praze na Smíchově, se ve čtvrtek 23.11. konalo Fórum alpinismu zaměřené na bezpečnost v horách.

První příjemnou věcí, se kterou se zde člověk setkal, byly hned ve foyer vystavené a k dispozici zdarma poskytnuté publikace (sice v němčině, ale to přeci není nepřekonatelná překážka), a to jednak ročenka Tyrolské horské služby (Bergrettung Magazin 2018), a pak poměrně obsáhlá příručka lavinové záchrany a prevence Rasterfahndung im Schnee. Je to poctivá kniha a obsahuje i přiložené DVD.

Uvodní přednášku měl Peter Veider z Tyrolské horské služby. Přednáška se věnovala jednak organizační struktuře této instituce a následně tomu, jak je prováděna záchranná operace, takříkajíc z “velitelského” pohledu. Metodu svého postupu, jak vedou záchrannou operaci, nazývají tzv. rastrové pátrání. Jedná se o určení jednotlivých sledů záchranářů, kteří do akce vstupují, rozčlenění místa záchrany na různé zóny a konání dle stanovených postupů. Byla to krásná ukázka germánské preciznosti, tak jak ji každý obdivuje.

Následně se Peter Veider vrátil ke známé lavinové nehodě pod Geierem u Lizumer Hutte z 6.2.2016, při které zahynlo pět českých skialpinistů. Nejdenalo se však o podrobný rozbor této nehody (jak třeba provedl Viktor Kořízek loni na Festivalu Obzory), spíše se jednalo o zprávu o průběhu záchranné operace, množství fotografií z této operace, a sem tam Peter Veider řekl nějakou faktickou poznámku, která se týkala některého z jevů, které k této nehodě vedly nebo nehodu doprovázely. Nic, co by vybočovalo z rámce, kterým se o této nehodě obvykle referuje, zde nezaznělo.

Další přednáška byla opět o lavinové problematice, přednášejícími byli Patrick Nairz a Rudi Mair. Tato přednáška se věnovala problematice starého sněhu, který ve sněhové vrstvě vytváří nestabilní vrstvu. Nairz s Mairem zde zdůrazňovali, že tato problematika je výrazně odlišná od jiných lavinových příčin, kdy nový sníh napadne, nebo jiné faktory způsobí vzrůst lavinového nebezpečí, ale pokud se pak počasí ustálí, v řádu dnů lavinové nebezpečí postupně klesne. Ale to, co oni nazývali problematikou starého sněhu, je fakt, kdy dojde k metamorfóze sněhových krystalů a ve sněhové pokrývce se udržuje výrazně dlouhou dobu nestabilní vrstva, která nemusí vždy udržet horní vrstvy sněhu na ní ležící. Tato nestabilní vrstva tam číhá a udržuje se tam dlouhou dobu. A to je problém, a navíc skrytý, a proto výrazně nebezpečný.
Také Patrick Nairz a Rudi Mair se vrátili k nehodě pod Gaierem u Lizumer Hutte, ale ne přímo k vlastní nehodě, ale k podmínkám, které tehdy v rakouských Alpách panovaly. Pochopitelně, byl tam starý sníh. Tehdy ten den v tyrolských Alpách bylo okolo 20 lavin, což je abnormálně vysoké číslo. Tehdy nebyl obyčejný den a podmínky byly mimořádně nešťastné.

Na závěr pak přednášející zveřejnili pozvánku na mezinárodní konferenci o lavinové problematice, která se bude v roce 2018 konat v Innsbrucku.

Následovala přednáška Hanse Ebnera z rakouské horské policie. Ten se lehce zabýval otázkou právní odpovědnosti při nehodách v horách, ale bylo to jen stručné nastínění této problematiky. Poté podrobně rozebral organizační strukturu horské policie, její úlohu, spolupráci s horskou službou a popsal, co se zhruba děje v Rakousku po nehodě, či přesněji jakou může mít právní dohru, jak se vede vyšetřování v terénu až po následnou zprávu pro státního zástupce. Následovala statistika nehodovosti, hodně tabulek s hodně čísly.

Poslední přednáškou byla záchrana v Himálajích, přednášel Pasang Dawa Sherpa. Jednak představil organizaci Himalaya Rescue Association (HRA), která se v oblasti Nepálu stará o záchranu v horách. Pak následovaly dvě případové studie záchrany, jedna horolezecká a druhá trekkingová. Jako reprezentující záchranu v horolezeckém terénu byla zvolena akce, kdy se pátralo a následně vyzvedávalo tělo zahynulého Tomaže Humara (slovinský horolezec, zahynul na hoře Langtang Lirung, 7234 m). Z ranku trekkingu byla na fotografiích ukázána pátrací operace, kdy se hledal ztracený pár taiwanských turistů, kteří se ztratili v členitém horském terénu a uvízli v neschůdném údolí, které přecházelo v rokli. Žena tehdy zemřela, muž na pokraji smrti byl nalezen a zachráněn.

Pasang Dawa Sherpa pak shrnul základní doporučení, pro cestování do hor Nepálu, aby pak mohla případná záchranná operace probíhat, protože prostě infrastruktura a organizační ustanovení v Nepálu je jiné, než v Evropě, a tak počínaje už momentem nahlášení nehody je zde průběh záchranné operace jiný.

Jako bonus byla poslední přednáška Petera Habelera. To nebylo v plánu, protože kvůli zranění nedorazil Michael Larcher, takže Peter Habeler zaskočil za něj a zpatra bez přípravy přednesl obecnou úvahu nad bezpečností v horách. Bylo to obšírnější zamyšlení nad osudem člověka, jeho vztahu k horám, o lidských ambicích, které nás vhánějí do neuvážených nebezpečí. Peter Habeler mluvil dost dlouho a zaníceně, a protože tento článek musí oproti tomu skončit dříve, tak to tady s dovolením zkomprimujeme do kapesní verze: Jestli chcete být v horách v bezpečí, nesmíte nad nimi chtít vyhrát, ale musíte je milovat. Protože když je milujete, tak víte, že se budete do nich vracet, protože zkrátka chcete, a pak přeci nemáte při špatných podmínkách potřebu tlačit na hranu. Prostě vám nevadí couvnout, protože už v ten moment se těšíte na další pokus.