Evropský smrtící uzel

V Americe vzali na milost tzv. evropský smrtící uzel. Tak tamější horolezci slangově přezdívají excentrickému spojení dvou lan pomocí vůdcovského uzlu. O tomto uzlu vyšel nový článek na webových stránkách American Alpine Institute z pera Jasona D. Martina. V Americe je pro spojení lan stále velmi populární dvojitý rybářský uzel, a na užití vůdcovského uzlu se pohlíželo jako na hajdalácké řešení. Nicméně jak J.Martin píše, vůdcovský uzel má dobré pevnostní parametry pro zatížení, které vzniká při slaňování, kdy se nejvíce uplatňuje spojení dvou lan, a pokud se nechají volné konce dostatečně dlouhé, nehrozí nebezpečí samovolného rozvázání pod tíhou slaňujícího člověka. A pokud by byly pochyby, dají se udělat dva uzly za sebou, aby se zálohovaly. Naopak excentrický vůdcovský uzel se dobře přetahuje přes skalní hrany při stahování lana po slanění. Což není pro nás v Evropě nic nového, toto propagovala firma Petzl ve svém katalogu již dávno, a samozřejmě to naleznete i u nás v učebnici. Součástí článku na webu American Alpine Institute je také video, na kterém Mike Barter z Kanady danou problematiku vysvětluje a názorně předvádí.

Odkaz: American Alpine Institute – The Euro Death Knot