Jistící pomůcka Faders Sum

Jednou z dalších poloautomatických jistících pomůcek je pomůcka Sum od firmy Faders. Následující video ukazuje, za kterých podmínek a ve kterých polohách je tato jistící pomůcka funkční, a naopak ve kterých polohách se může zaseknout a ohrozit tak bezchybnou funkci.