Kombinovaný a celotělový úvaz v časopise Lidé a hory

Časopis Lidé a hory, číslo 2 ročníku 2002. Na str.39 je v článku o metodice lezení zajištěných cest, tzv. klettersteigů, uveden obrázek „A“. Popiska obrázku uvádí, že je zobrazen kombinovaný úvaz. Ach to babylónské zmatení jazyků…! Ano, takto se vskutku dříve, snad vinou nešťastných překladů, onen druh úvazu v češtině nazýval. Ale v současnosti se daleko výstižněji používá pro tento druh úvazu výraz „celotělový“. A výraz „kombinovaný“ se používá pro současné použití sedacího a prsního úvazu, přičemž sedák a prsák se spojují buď přímo lanem, nebo pomocnou smyčkou. V uvedeném článku by tedy bylo lepší obrázky popsat následovně: A – celotělový úvaz; B – detail tlumiče připevněného k celotělovému úvazu; C – připevnění tlumiče ke kombinovanému úvazu variantou 1; D – připevnění tlumiče ke kombinovanému úvazu variantou 2; A podle této terminologie i upravit příslušné pasáže v textu článku.