Kontrolujte klettersteigové soupravy

Nedávné potíže s klettersteigovými soupravami (klettersteig-set) z roku 2012 ještě zdaleka neskončily, a uživatelé by si měli zkontrolovat, jaké soupravy vlastní a jaký je jich stav a stáří. Také by si měli na webových stránkách výrobců kletterstegových souprav ověřit, zda jejich konkrétní typ soupravy je výrobcem nadále doporučen k používání.

Tato opatření vyplývají ze závěru, ke kterému po řadě zkoušek došla Bezpečnostní komise UIAA na svém nedávném zasedání v Mnichově. K tomu byla 25. února vydána tisková zpráva. Ve stručnosti lze říci, že kromě již z loňského roku známým problémům s elastickými jisticími smyčkami se nově přidal i poznatek, že mohou fatálně selhat i starší klettersteigové soupravy jakýchkoliv konstrukcí, u některých typů stačí i jen stáří zhruba 2 let. Záleží na typu a výrobci. UIAA vydala s tiskovým prohlášením i PDF soubor, kde je seznam příslušných výrobců a jejich souprav, i s uvedenou dobou expirace, po které je již dobré soupravu vyřadit z používání. Vyřadit soupravu ihned je potřeba i tehdy, když vykazuje jakoukoliv vadu, narušení povrchu smyček, apod. Více informací v odkazovaným webových stránkách a souborech.

Odkaz: UIAA – tisková zpráva, PDF Recall Via Ferrata Set Date February 25th 2013