Kovbojská dračí smyčka

Jistě znáte tu říkanku, která slouží jako návod pro vázání dračí smyčky – drak leze z jezírka, obtočí princeznu… no jo, obtočí, ale jak? Zprava doleva, nebo zleva doprava? A jakmile jsou dvě možnosti, tak není žádným překvapením, že existují dvě varianty dračí smyčky. Standardní dračí smyčka obtáčí pevný konec lana zprava doleva. Pokud se to provede obráceně zleva doprava, vznikne právě ona kovbojská dračí smyčka, anebo také někdy nazývaná holandská námořnická smyčka. Naskýtá se otázka, může být kovbojská smyčka v něčem horší nebo nebezpečná, než standardně provedená dračí smyčka? Máme se jí vyvarovat? Nuže, v zásadě není třeba mít obavy. Informace jsou sice kusé, nijak podrobné, ale co se prováděly nějaké pokusy s její pevnosti, nebyly zjištěny žádné větší rozdíly oproti standardní dračí smyčce. Naopak jsou zaznamenány postřehy, že kovbojská dračí smyčka lépe drží při obvodovém zatížení, ale to nic nemění na tom, že dračí smyčka není vhodná pro navazování. Problematice kovbojské smyčky se nedávno věnoval Steve Long na svém blogu, o něco podrobnější je článek v anglické verzi Wikipedie.

Odkaz: Wikipedia – Cowboy Bowline