Leták Achtung Lawinen

Existuje řada metod, kterými lze odhadovat míru lavinového nebezpečí, jako je například Stop or Go, Snowcard, Nivo test a další. Ve Švýcarsku v podobném duchu razí pomůcku, která se jmenuje Achtung Lawinen, jejímiž hlavními autory jsou Stephen Harvey a Jürg Schweizer. Jedná se skládací leták, který na několika stránkách stručně vysvětluje postup, jak plánovat zimní horskou túru. V základním mustru se drží metody 3×3, ale co je nejzřetelnějším rozšířením navíc, navádí ke sledování terénu, především charakteru sněhu, nutí uživatele srovnávat skutečnost s určitými vzorovými situacemi. Kromě toho leták obsahuje také řadu dalších pouček ohledně sledování sklonu svahu, počasí a teploty, a dalších činitelů, které mají na vznik laviny podstatný vliv. V zásadě by se dalo říci, že leták Achtung Lawinen je miniaturní příručkou lavinové prevence.

Odkaz: SLF – Achtung Lawinen