Navazování lana na sedací úvaz

Na webových stránkách Klettern.de vyšel nový článek, který se zabývá navazováním lana na samotný sedací úvaz, respektivě tím, jaký uzel při tom použít. V článku jsou uvedeny pouze dva uzly, které v současnosti připadají v úvahu. A to osmičkový uzel a dvojitá dračí smyčka. Autor článku Ralph Stöhr ani jednu z těchto možností nezavrhuje, a konstatuje, že obě smyčky navázáné těmito uzly mají své výhody a nevýhody. U osmičkové smyčky oceňuje její přehlednost, a jako nevýhodu uvádí její silné utahžení při zátěži, větší spotřebu délky lana a tak fakt, že při rozvazování hrozí zapomenutí nerozvázané části uzlu při stahování lana po slanění nebo spouštění. Dvojitá dračí smyčka se snadno uvolňuje, ale je hůře přehledná. V závěru článku je také věnována pozornost tomu, jak lano provázat navazovacími oky sedacího úvazu, zda přes bederní pás a pás spojující novičky, či zda do centrálního jistícího oka. Ani zde však nejsou podle autora žádné zásadní rozdíly, za předpokladu, že lano i úvazek jsou v zachovalém stavu a kvalitní.

Odkaz: Klettern.de – Duel der Knoten