Pelikánův seminář 2013

Ve dne 26.-27. října 2013 se bude konat na Slovensku, v Tatranské Lomnici, další, již 24. ročník Pelikánova semináře, který je zaměřen na široké zdravotní aspekty horolezectví. Pořadatelem akce je, vedle Lékařské komise ČHS a Společnosti horské medicíny ČR, nově také Medicínska komisia SHS James, díky které se letošní seminář koná na Slovensku.

Předběžný program: Sobota 26. 10. 2013: dopoledne – blok přednášek na téma laviny, podchlazení, omrzliny, odpoledne – praktické ukázky záchrany ve spolupráci s Horskou záchrannou službou a Střediskem lavinové prevence při HZS, podvečer a večer – vzpomínka na kamarády, kteří nás letos tragicky opustili, slideshow z expedic a výletů, volná diskuse. Neděle 27. 10. 2013: dopolední blok přednášek na různá témata. Více informací o semináři na stránkách Českého horolezeckého svazu.

Odkaz: Český horolezecký svaz – Pelikánův seminář