Petzl – prohlášení o používání pomůcky Petzl Shunt

I když se uvedené prohlášení netýká sportovní činnosti, ale práce ve výšce, přesto na něj upozorňujeme, protože některé postupy výškových prací se mohou klidně občas uplatnit i při pohybu v horolezeckém terénu, a tak je jistě dobré, aby o této problematice věděli i horolezci. – Od roku 1999 Petzl vydává specifické informace týkající se speciálního použití lanového blokantu Petzl Shunt jako pohyblivého zachycovače pádu v zajišťovacím systému pro použití při lanovém přístupu při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Petzl požadoval, aby uživatelé absolvovali výcvik a získali oprávnění IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), nebo jemu podobné a aby museli Petzl Shunt používat dle současných metod asociace IRATA. Ovšem na základě množství nehod jsme na semináři konaném v březnu 2011, kterého se účastnili také odborníci na lanový přístup, provedli uživatelské zkoušky. Tyto zkoušky ukázaly, že uvolnění šňůry, která tahá pomůcku Shunt jako pohyblivý zachycovač pádu, není stoprocentně účinné: a) V nouzové situaci je přirozeným reflexem člověka tahací šňůru ještě více stisknout, čímž se sníží možnost jejího vytržení z dlaně, b) Dále tento přirozený reflex může překrýt jakékoliv vědomé snahy o otevření dlaně a uvolnění šňůry, c) Ani jedno z výše uvedených rizik by nemělo vést k vyřazení blokovací funkce pomůcky Petzl Shunt. Po provedení zkoušek a diskuzí s asociací IRATA firma Petzl zjistila, že dosavadní školení IRATA nemá dostatečně účinné školení, které by toto potenciální riziko minimalizovalo. Provedené zkoušky a dosavadní zkušenosti ukazují, že lidské reakce na nouzové situace, dokonce i u expertů a vysoce školených profesionálů, jsou nepředvítatelné. Závěr: Předchozí prohlášení firmy Petzl vyžadovalo zvláštní školení pro specifické použití pomůcky Petzl Shunt. Nedostatek jakékoliv popisované metody, nebo zvláštního školení proto ruší toto předchozí prohlášení. Z důvodů bezpečnosti firma Petzl tedy NEDOPORUČUJE používat Petzl Shunt, pokud je tažen na šňůře jako pohyblivý zachycovač pádu při lanovém přístupu. Toto prohlášení je nadřazené všem dříve vydaným prohlášením a informacím, které souvisí s tímto uváděným použitím pomůcky Petzl Shunt. – Celé znění a upřesňující informace na odkazované stránce.

Odkaz: Vertical Trade – Prohlášení o používání pomůcky Petzl Shunt