Překonání ledopádu na ledovci

Výraznou překážkou, která se nám může na ledovci postavit do cesty, je ledopád. Jedná se o úsek, na kterém ledovec překonává výrazný klesající terénní zlom. V takovém místě dojde ke značnému rozrušení ledovce, popraskají mocné vrstvy ledu, vzniknou obrovské séraky, které jsou chaoticky naskládány a zborceny jeden na druhý. Jedná se o velice neschůdný terén, navíc značně nestabilní a nebezpečný. Je tedy zcela na místě taktizovat a hledat co nejvýhodnější cestu skrz tuto zónu. Na stránce Postup na ledovci je nový obrázek, který na typickém příkladu ukazuje, jak je možné vytyčit různé cesty skrz ledopád. Doprovodný text pak obsahuje rady, na co si při tom dávat pozor, co vzít v potaz a neopomenout, aby byl ledopád zdárně a bezpečně zdolán.

Odkaz: Postup na ledovci