Přežití a improvizace – přednáška Ladislava Siegera

Ing. Ladislav Sieger, CSc. bude mít v rámci Fyzikálních čtvrtků ČVUT FEL volného cyklu přednášek a seminářů pořádaného katedrou fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost přednášku Přežití a improvizace aneb proč můžeme být lépe připraveni než přírodní národy? Přednáška se koná v posluchárně č.209, ČVUT-FEL, Technická 2, Praha 6 ve čtvrtek 1. 12. 2011 od 16:15. Povídání o tom, že člověk vydrží 2 krát tolik než co si myslí, a 10 krát tolik, než co si myslí maminka. Budeme si povídat o jiném pohledu člověka na svět. V čem nám technická civilizace pomáhá a čím nám škodí, o civilizaci, co nám dala a vzala, jaké jsou meze lidského organismu, k čemu se dá použít skleněný knot, jak vařit v termosce, jak pomocí tužky a nože vydezinfikovat vodu, jak vyrobit filtr na vodu z PET flašky, apod.

Odkaz: Mountainski.cz – Přežití a improvizace